مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران


مالی اسلامی میانه (نظریه و عمل)

هدف اصلی این کتاب، درک بهتر ماهیت مالی اسلامی و مباحث مرتبط با آن است. فصل نخست این کتاب، نوعی تحلیل معرفت‌شناختی از مالی متعارف و مالی اسلامی است. هدف این فصل، پرداختن به موضوع «شکست بازار» است - جایی‌که تقاضا برای محصولات منطبق بر شریعت، مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران از طریق خدمات مالی متعارف برآورده نمی‌گردد. در فصل دوم، نوعی بسط طبیعی از تحلیل‌های معرفت‌شناختی، ارائه شده است که با توجه به بنیان مالی اسلامی و براساس فضیلت‌های اسلامی در نظام‌های اخلاقی متکی بر رؤیای اقتصاد رقابتی «آدام اسمیت»، شکل گرفته است. فصل سوم، از نقطه ‌نظر فنی، چالشی‌تر است و بر تجزیه‌وتحلیل امور مالی، با تمرکز بر نظریه بهره، مفهوم ارزش زمانی، نظریه مطلوبیت، مصرف بهینه و گزینه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین کارایی بازار متمرکز شده است. فصل چهارم، براساس دانش و درک حاصل از فصل پیشين، درخصوص رفتار فعالان اقتصادی در یک اقتصاد رقابتی براساس قوانین حداکثر نمودن مطلوبیت، ساختاردهی شده است. مطالب فصل پنجم، برمبنای تجزیه‌وتحلیل مباحث مالی ارائه‌شده در فصل سوم پایه‌گذاری شده است. فصل ششم، مسئله پوشش ریسک، قلمرو مهندسی مالی و مشتقات در مالی اسلامی را مدنظر قرار می‌دهد. فصل هفتم، فراهم‌کننده تحلیلی از روش‌های تأمین مالی براساس تسهیم ریسک و مفاهیم ضمنی آن برای انتقال مالکیت است. فصل هشتم، شامل آخرین فصل در بخش تحلیلی این کتاب است و به مباحثی نظیر تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار و تأمین مالی ساختاریافته می‌پردازد و با شرح انتقال ریسک اعتباری خارج از ترازنامه از طریق سوآپ‌های نکول اعتباری، آغاز می‌شود که به بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا از مواجه شدن با سخت‌گیری‌های مقرراتی درخصوص نسبت‌ کفایت سرمایه و افزایش نقدینگی اجتناب نمایند. فصل نهم، شامل بررسی مسائل مرتبط با ثبات مالی است. تأکید این فصل، نخست، بر موافق چرخه تجاری بودن نظام مالی است که منعکس‌کننده شکوفایی آن از طریق تشدید تکانه‌ها به اقتصاد واقعی و تشدید نوسانات چرخه تجاری است. در فصل دهم، مقررات مالی در پرتو مباحث فصل نهم پیرامون ویژگی‌های نظام‌ مالی متعارف و اسلامی، بررسی شده است.

خانه کتاب و ادبیات ایران موسسه ای غیرانتفاعی و غیردولتی است که به منظور نشر فرهنگ و تمدن اسلامی و با انگیزه اعتلا و شکوفایی شئون فرهنگ، کتاب و ادبیات ایران تأسیس شده است.

تولید ناخالص داخلی چیست و چه تاثیری بر اقتصاد یک کشور دارد

تولید ناخالص داخلی

میزان تولید ناخالص داخلی (GDP یا Gross Domestic Product) بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی است که توسط همه‌ی مردم و شرکت‌های واقع در یک کشور تولید می‌شود. نوشته زیر را بخوانید تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

برای محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی از این فرمول استفاده می‌شود:
هزینه‌ی مصارف شخصی + سرمایه‌گذاری + مخارج دولت + (صادرات منهای واردات)

در نتیجه به طور مختصر فرمول محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی می‌شود: (C+I+G+(X-M

انواع تولید ناخالص داخلی

روش‌های مختلفی برای سنجش تولید ناخالص داخلی یک کشور وجود دارد. اما شناخت انواع و کاربردهای آن بسیار مهم است.

 • تولید ناخالص داخلی اسمی: به عنوان مثال در مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران سال ۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر حدود ۱۸ تریلیون دلار بود. این عدد نشان‌دهنده‌ی میزان اسمی تولید ناخالص داخلی آمریکاست؛ زیرا این برآورد خام است و افزایش قیمت نیز در آن لحاظ شده است. در آمریکا، اداره‌ی تحلیل آمارهای اقتصادی (BEA)، هر سه ماه یکبار این برآورد را انجام می‌دهد و هر بار با دریافت داده‌های جدید آن را مورد بازنگری قرار می‌دهد.
 • تولید ناخالص داخلی واقعی: به منظور مقایسه‌ی سال به سال خروجی‌های اقتصادی، باید تأثیر تورم را از محاسبات خارج نمود. برای این کار، تولید ناخالص داخلی واقعی محاسبه می‌شود که در آن از شاخص ضمنی قیمت استفاده می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به سال پایه چه مقدار تغییر کرده‌اند. با ضرب شاخص ضمنی قیمت در تولید ناخالص داخلی اسمی، تولید ناخالص داخلی واقعی به دست می‌آید. در این محاسبات ۳ نکته مد نظر قرار می‌گیرد:
 1. درآمد شرکت‌ها و افراد خارج از کشور در محاسبات وارد نمی‌شوند. در نتیجه تأثیر نرخ ارز و سیاست‌های تجاری از محاسبات حذف می‌شود.
 2. تأثیر تورم از محاسبات حذف می‌شود.
 3. تنها محصولات نهایی در محاسبات قرار می‌گیرند. مثلا، اگر یک شرکت تولید کفش، خود به تولید بند کفش نمی‌پردازد، تنها ارزش خود کفش محاسبه می‌شود، نه بند آن.

تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار اسمی آن کمتر است. در سال ۲۰۱۵، این مقدار در آمریکا برابر با حدود ۱۶ تریلیون دلار بود که اداره‌ی تحلیل آمارهای اقتصادی آمریکا آن را بر اساس سال ۲۰۰۹ به عنوان سال پایه محاسبه نموده است.

 • نرخ رشد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی میزان افزایشی است که در خروجی‌های اقتصادی سه ماهه‌ی یک کشور رخ می‌دهد. این نرخ دقیقا مشخص می‌کند که اقتصاد یک کشور با چه شتابی در حال رشد است. بسیاری از کشورها برای محاسبه‌ی نرخ رشد از تولید ناخالص داخلی واقعی استفاده می‌کنند تا مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران تأثیر اقتصاد در این نرخ حذف شود.
 • سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی: بهترین راه برای مقایسه‌ی کشورها از نظر میزان تولید ناخالص داخلی است؛ زیرا برخی از کشورها به این علت دارای خروجی‌های اقتصادی بزرگی هستند که جمعیت بیشتری دارند. برای داشتن مقایسه‌ای صحیح، نیاز به سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی است. این معیار از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر تعداد ساکنان یک کشور به دست می‌آید و مشخص‌کننده‌ی استاندارد زندگی در یک کشور است.

اطلاعات اقتصادی حاصل از تولید ناخالص داخلی

اطلاعات حاصل از تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی اسمی، خروجی اقتصادی مطلق هر کشور را اندازه‌گیری می‌کند. تولید ناخالص داخلی واقعی، امکان مقایسه‌ی کشورها را فراهم می‌آورد. در مقایسه‌ی اقتصاد دو کشور، باید تأثیر تورم و نرخ ارز را حذف نمود. بهترین روش برای این کار استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است.

نرخ رشد نشان می‌دهد که آیا اقتصاد سریع‌تر از سه ماهه‌ی گذشته در حال رشد است یا کندتر. اگر تولید کمتر از سه ماهه‌ی قبل باشد، اقتصاد منقبض شده است و نرخ رشد منفی است. این نشانه‌ی بحران اقتصادی است که اگر نرخ رشد برای مدت بیشتری منفی بماند، بحران به رکود اقتصادی تبدیل می‌گردد. نرخ بیش از حد رشد نیز به اندازه‌ی بحران اقتصادی مطلوب نیست؛ چرا که نشان‌دهنده‌ی تورم شدید در اقتصاد است. نرخ رشد ایده‌آل معمولا بین ۲ تا ۳ درصد است.

تأثیرات تولید ناخالص داخلی

سرمایه‌گذاران مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران دائما نرخ رشد را رصد می‌کنند تا بتوانند تخصیص دارایی‌های خود را همگام با سرعت تغییرات تنظیم نمایند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران نرخ رشد کشورها را مقایسه می‌کنند تا ببینند بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کدام کشورها فراهم است. بسیاری از آنها دوست دارند سهام شرکت‌هایی را خریداری کنند که سرعت رشد بالایی دارند.

در آمریکا، بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در خصوص اجرای سیاست‌های انبساطی برای مقابله با بحران اقتصادی یا سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از تورم از نرخ رشد استفاده می‌کند. مثلا، فرض کنید نرخ رشد شتاب پیدا کرده است، در این صورت بانک مرکزی برای متوقف نمودن تورم نرخ بهره را بالا می‌برد. در این صورت، اقبال به سرمایه‌گذاری با بهره‌ی ثابت بیشتر می‌شود؛ چرا که در سال آینده نوسان نرخ بهره بالا خواهد رفت. اگر نرخ رشد کاهش یابد یا منفی شود، بیکاری و تعدیل نیرو در کشور در طول چند ماه افزایش می‌یابد. نزول رشد به این معناست که درآمدهای ناشی از کسب‌و‌کار پایین آمده است.

همچنین از گزارش‌های تولید ناخالص داخلی می‌توان دریافت که چه بخش‌هایی از اقتصاد در حال رشد و چه بخش‌هایی در حال نزول هستند. این به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که تشخیص دهند سرمایه‌های خود را در کدام حوزه‌ها وارد کنند.

تفاوت با تولید ناخالص ملی (GNP)

تفاوت تولید ناخالص داخلی با تولید ناخالص ملی (Gross National Product) در این است که تولید ناخالص ملی شامل ارزش تمامی کالاها و خدماتی است که توسط شهروندان یک کشور، در سراسر دنیا تولید می‌شود. در صورتی که تولید ناخالص داخلی ارزش تمامی کالاها و خدماتی است که در «درون یک کشور» تولید می‌شود.

معرفی و دانلود PDF کتاب الگوهای سفته بازی

عکس جلد کتاب الگوهای سفته بازی

برای دانلود قانونی کتاب الگوهای سفته بازی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب الگوهای سفته بازی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب الگوهای سفته بازی

رفتار سرمایه‌گذاران و همچنین روش‌های مالی آنها از قواعدی پیروی می‌کند که گذشت زمان، لزوما و در همه حال آنها را تغییر نمی‌دهد. این مسئله یکی از موضوعات اصلی این کتاب است. مولف با تمهیداتی نظری و ارائه شواهدی تجربی کوشیده است اصولی استخراج کند که توانایی توضیح دادن پاره ای رفتارها را در بازار سفته‌بازی نشان دهد. موضوعات دیگری که در این کتاب بررسی می شود عبارتند از: فروش های کوتاه مدت، خرید اعتباری و اختیار معامله، و ارتباط اینها با هم؛ و سری‌های زمانی درازمدت در باب متغیر های مهمی چون شاخص های سهام و نرخ ورشکستگی.

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: اقتصادفیزیک
سخن نویسنده درباره چاپ فارسی کتاب
فصل اول: چرا اقتصادفیزیک؟
بازنگری پارادایم سیب نیوتون
اول ساده ‏سازی پدیده
از دلایل پذیرفتنی تا قواعد
نتیجه
فصل دوم: پیدایش اقتصادفیزیک
پیشا اقتصادفیزیک
اقتصادفیزیک نهادی
بخش دوم: بازارها چگونه عمل می‏کنند؟
فصل سوم: انسان اجتماعی در مقابل انسان اقتصادی
انسان اجتماعی و روح جامعه
قاعده ‏مندی
فصل چهارم: سازمان بازار‏های سفته ‏بازی
روندها
سازمان نظام بانکی
سری زمانی برای قیمت سهام و ورشکستگی
بخش سوم: قاعده ‏مندی رویدادهای سفته ‏بازانه
فصل پنجم: رفتار جمعی سرمایه‏ گذاران
انفجار تکنولوژیک
پرواز به نقطه امن
ارتباط بین بازار ملک و سهام
فصل ششم: پیک‏ های سفته ‏بازانه: قوانین آماری
«دماسنج» هیجان نظری
شکل پیک‏ های قیمت
سقوط بازارهای سهام
حجم معاملات
پیامدهای اقتصادی سقوط بازار سهام
بخش چهارم: چارچوب نظری
فصل هفتم: مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران دو طبقه ‏بندی از پیک ‏های سفته ‏بازی
پیک سفته ‏بازی: دو نمونه تشریحی
معیارهای افزایش دهنده قیمت ‏ها
دو طبقه ‏بندی
بازار اوراق قرضه
فصل هشتم: پویایی پیک سفته ‏بازی: چارچوب نظری
ایده ‏های اصلی
تحقق و اجرا
مفاهیم ضمنی
ضمیمه الف: تابع گرین برای معادله انتظام چهارم
فصل نهم: چارچوب نظری: مفاهیم ضمنی
اثر نوسان
شکست مقیاس
ضریب کلی تغییر
مدل آربیتراژ برای بازارهای کالای طبقهU
چشم ‏انداز

فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی: آیا می‌توان بر بازار بورس غلبه کرد؟

فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی: آیا می‌توان بر بازار بورس غلبه کرد؟

وقتی تاریخچه بازار سهام را بررسی می‌کنید می‌بیند که ارزش سهام و سایر اوراقی که در این بازار خریدوفروش می‌شوند، نوسانات بسیار زیادی دارند و قیمت دارایی ها در بازار بورس از سالی به سال دیگر متفاوت است. احتمالاً اولین سؤالی که دراین‌ارتباط به ذهن هرکسی خطور می‌کند، این است که چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ پاسخ این سؤال احتمالاً در فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی نهفته شده است. به عبارتی اطلاعات جدیدی که منتشر می‌شوند، به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا بر اساس اطلاعات جدید، مجدداً سهام یا دارایی های خود را ارزیابی کنند و تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری آن کنند. این تغییراتی که در تصمیمات افراد رخ می‌دهد، باعث تغییر تعادل عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت می‌شود.

رفتار قیمت دارایی های مختلف در بورس تابه‌حال موضوع مطالعات گسترده‌ای قرار گرفته و فرضیه بازار کارا (Efficient Market Hypothesis) ایده‌ای است که در دهه ۶۰ میلادی توسط یوجین فاما توسعه داده شده و به تا حد زیادی به پاسخ این پرسش می‌پردازد.

فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی به چه معناست؟

فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی این‌طور بیان می‌کند که غلبه کردن بر بازار بورس غیرممکن است چون قیمت ها همه اطلاعات مرتبط را در خود منعکس کرده‌اند؛ اما آیا واقعاً وقتی اطلاعات جدیدی در بازار منتشر می‌شود، قیمت ها به‌درستی و به‌سرعت تعدیل می‌شوند؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، پس بازار سرمایه، کارا خواهد بود.

فرضیه بازار کارا بیانگر آن است که بازارهای سرمایه‌ای که به خوبی سازمان‌دهی شده‌اند و جزء بازارهای توسعه‌یافته جهان به‌حساب می‌آیند، نظیر بورس نیویورک، کارا هستند؛ بنابراین در این بازار قیمت همه‌ی سهام به ارزش واقعی آن‌ها نزدیک است و هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که سرمایه گذاران تصور کنند قیمت های فعلی بازار، خیلی بالا یا پایین هستند.

منظور از کارایی چیست؟

کارایی بازار یک معنای ضمنی هم دارد و آن اینکه در یک بازار کارا، ارزش فعلی خالص تمام سرمایه گذاری‌های مالی صفر است. به عبارتی وقتی قیمت ها نه خیلی بالا و نه خیلی پایین هستند، اختلاف بین ارزش بازار یک دارایی و بهای تمام‌شده آن صفر است. پس ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری نیز صفر خواهد بود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که بازارها به‌خودی‌خود کارا نیستند، بلکه این رقابت بین سرمایه گذاران بوده است که باعث حرکت بازارها به‌سوی کارایی شده است. به عبارتی افراد با شناسایی سهامی که به‌درستی قیمت گذاری نشده‌اند و عکس‌العمل سریع نسبت به خرید یا فروش آن سهام به کارایی بازار کمک می‌کنند.

البته این فرضیه بسیار بحث‌برانگیز بوده و اغلب نزاع‌های فراوانی را در محافل علمی و همین‌طور محافل بازاری به راه انداخته است. طرفداران این مدل عقیده دارند که جستجو برای یافتن سهامی که کم‌تر از ارزش واقعی خود قیمت گذاری شده و در بازار خریدوفروش می‌شود، عملی بیهوده است. همین‌طور تلاش برای پیش‌بینی روند بازار با استفاده از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال نیز بی‌نتیجه خواهد بود.

آیا فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی برای سرمایه گذاران کاربردی دارد؟

طبق فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی، هرزمانی که شما اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار می‌کنید، در یک بازی مبتنی بر شانس شرکت کرده‌اید، نه یک بازی مهارت محور. اگر بازار بورس کارا باشد، یعنی قیمت ها همیشه همه اطلاعات را منعکس می‌کنند، پس هیچ راهی وجود ندارد تا شما بتوانید سهام را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی بخرید و از به‌جای اینکه از پتانسیل رشد واقعی سهام سود ببرید، با نوسان گیری قیمت سود کنید.

این نظریه، مخصوصاً از سوی تحلیل گران تکنیکال با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شده است. بحث آن‌ها بر سر این است که بسیاری از سرمایه گذاران انتظارات خود را بر مبنای قیمت های و درآمدهای گذشته، سوابق شرکت و سایر شاخص‌ها می‌گذارند. ازآنجایی‌که قیمت سهام به‌شدت بر انتظارات سرمایه گذاران استوار است، بسیاری عقیده دارند تنها باور به اینکه قیمت های گذشته بر قیمت های آینده تأثیر می‌گذارند، معقول جلوه می‌کند.

(پایان درس ششم دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مالی)

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی

ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه‏گذاری خارجی به‏منظور افزایش سطح توسعه علاقه‏مند بوده و در سال‏های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه‏گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه‏گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت‏های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و . هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه‏گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‏های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می‏دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل‏های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می‏رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می‏توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه‏های سرمایه‏گذاری اقتضا دارد، شرکت‏های مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و . در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.

کلیدواژه‌ها

 • رفتار منصفانه
 • سرمایه‌گذاری مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران خارجی
 • مسئولیت اجتماعی
 • شرکت‌های فراملی
 • توسعه دولت میزبان

عنوان مقاله [English]

The Role of Fair and Equitable Treatment in the Settlement of Foreign Investment Disputes: With Particular Emphasis on Social Responsibility of Transnational Corporations

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Pasban 1
 • Zeinab Asghari 2

چکیده [English]

Like numerous developing countries, Iran strives to attract foreign investment in order to develop its economy. In recent years, Iran concluded many bilateral investment treaties (BIT) with a number of countries. The standard of fair and equitable treatment (FET) is one of the most significant standards, which has frequently been considered in investment arbitration. By referring to this standard, foreign investors seek protection from the host-State in relation to legal stability and non-discrimination.
The focus of the BITs and investment arbitration jurisprudence has mainly been on obligations of the host-State. There has been little discussion as to obligations of investors. This article examines the concept of corporate social responsibility (CSR), in transnational corporations, in the light of the FET. Although transnational corporation responsibility is substantially based on soft law and volunteer performance, a legal basis could be adopted by considering the FET. The existence of the FET in the vast majority of BITs requires transnational corporations to comply with a number of principles in the host-State, such as the right of development, labour, environment, competition and human rights laws.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.