انواع بورس از نظر زمان فعالیت


با این تفاسیر اگر مواردی را که گفتیم در خود می بینید (مهمتر از همه، تخصص و زمان کافی)، این گوی و این میدان.

انواع شاخص های بورس اوراق بهادار

شاخص چیست؟شاخص یک معیار آماری است که تغییرات داده های آماری مورد نظر را دربازه زمانی مشخص نشان می دهد. کلمه شاخص (Index) به معنای نمودار یا نشانگر است که با استفاده از آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای مختلف را در بازه های زمانی خاص بررسی کرد.

شاخص بورس، عددی است که تغییرات کلی بازار بورس را نشان می دهد و در واقع بیان می کند که روند حرکتی بورس نسبت به زمان گذشته به چه میزان رشد یا افت داشته است. فعالان بازار سرمایه، موسسات مالی دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی، رسانه ها و شبکه های خبری زمانی که بخواهند در مورد رونق و یا رکود، بازار بورس صحبت نمایند و یا به میزان بازدهی بازار بورس اشاره نمایند، تغییرات شاخص بورس را در بازه های زمانی مختلف بررسی می کنند. معمولاً از کاهش شاخص به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی تعبیر می شود.

در بورس شاخص های مختلفی وجود دارد که محاسبات هر کدام بر اساس داده ها و فرمول های قراردادی مشخص انجام می گیرد. هر شاخص بر اساس متغیرهای خاص خودش قابل تفسیر و بررسی است و نمی توان نتایج حاصل از هر شاخص را به یکدیگر نسبت داد.

انواع شاخص های بورس اوراق بهادار

شاخص کل بورس چیست؟ ( TEPIX )

شاخص کل قیمت، مخفف کلمه TEHRAN PRICE INDEX می باشد . بورس تهران از فروردین ماه سال ۱۳۶۹ اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت خود با نام تپیکس ( TEPIX) نموده است . این شاخص نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکت بورسی است و از تغییرات قیمت متأثر می شود. نکته حائز اهمیت این است که شاخص کل، میزان سود نقدی پرداختی به سهامداران را نشان نمی‌دهد. جامع، موزون و دردسترس بودن را می‌توان جزو مزایای این شاخص برشمرد.

توجه به این نکته ضروری است که شاخص ها سطح قیمت را در مقایسه با تاریخ مشخصی که تاریخ مبداء نام دارد نشان می دهند. به عبارت دیگر سطح شاخص ها نسبت به تاریخ مبداء یا همان زمان آغاز محاسبه شاخص سنجیده می شود. سال مبداء در بورس اوراق بهادار سال ۱۳۶۹ تعریف شده است به طور معمول میزان شاخص ها در تاریخ مبداء ۱۰۰ واحد درنظر گرفته می شود.

در تفسیر شاخص میزان تغییرات قیمت اهمیت بیشتری نسبت به میزان عددی خود شاخص دارد. اگر میزان عددی شاخص ۳۰۰,۰۰۰ واحد اعلام شود، این عدد به تنهایی قابل تفسیر نیست اما اگر در ماه گذشته عدد شاخص ۲۶۰,۰۰۰ واحد بوده و در ماه جاری به ۳۰۰,۰۰۰ واحد رسیده باشد تفسیر آن این است که سطح عمومی قیمت سهام شرکت ها از ماه گذشته تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته است.

این نکته حائز اهمیت است که شاخص کل سطح عمومی قیمت ها یا بازدهی را نشان می دهد و کاهش یا افزایش آن لزوماً بیانگر صعود یا نزول تمامی شرکت ها نیست.

شیوه محاسبه شاخص کل

روش محاسبه شاخص ماهیتی ساده و روشن دارد و از تقسیم ارزش جاری بازار سهام در هر لحظه بر ارزش جاری بازار سهام در تاریخ مبداء ضرب در صد بدست می آید.

ارزش جاری هر شرکت از ضرب تعداد سهام هر شرکت در قیمت پایانی سهام آن بدست می آید و ارزش جاری بازار نیز از جمع ارزش جاری شرکت های پذیرفته شده حاصل می شود. بنابراین با افزایش و کاهش ارزش جاری بازار سهام میزان شاخص کل نیز صعود یا نزول می کند. در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می گردد. در محاسبه شاخص کل تعداد سهام منتشر شده شرکت ها معیار وزن دهی در شاخص می باشد که این امر منجر به تاًثیر بیشتر شرکت های بزرگ در شاخص می شود مثلاً اگر کلیات بازار در حالت نزول قرار داشته باشد اما چند سهام بزرگ صعود تاثیر گذاری داشته باشند شاخص کل رشد خواهد کرد.

موارد تعدیل شاخص کل قیمت

شاخص کل قیمت در موارد زیر تعدیل می گردد و در حقیقت تغییرات ناشی از موارد زیر در مقدار شاخص اثری ندارد.

۱- ورود و خروج شرکتها: به هنگام ورود و خروج شرکت ها به دلیل افزایش یا کاهش ارزش جاری سهام، اصولا ارزش پایه سهام تعدیل میگردد تا تغییری در عدد شاخص حاصل نشود. به عبارتی با افزایش صورت کسر در مخرج آن تغییری میدهند تا حاصل تقسیم صورت بر مخرج تغییر نکند.

۲-افزایش سرمایه از طریق آورده و یا مطالبات سهامداران: به علت اینکه با افزایش سرمایه از طریق آورده و یا مطالبات سهامداران، ارزش جاری سهام افزایش می یابد، لذا در این موارد نیز، ارزش پایه سهام باید به گونه ای تعدیل گردد تا تغییری در عدد شاخص حاصل نگردد.

۳-ادغام شرکتها: در صورت ادغام دو یا چند شرکت در هم نیز می بایست در ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییر نکند.

ولی در برخی موارد نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد که این موارد عبارتند از:

۱-افزایش سرمایه از محل اندوخته: زیرا در این حالت، همان مبلغ اندوخته که متعلق به سهامداران بوده، به صورت سهام جدید به آنها داده می شود، پس تغییری در حقوق صاحبان سرمایه اتفاق نیفتاده، لذا در این حالت نیازی به تعدیل شاخص نیست.

۲- تجزیه و تجمیع سهام: دراین حالت نیز تعداد سهام منتشره تغییر یافته و چون به تناسب آن قیمت سهم نیز تغییر می یابد لذا نیازی به تعدیل شاخص نیست. الیته لازم به ذکر است که در ایران عملاً اینکار امکان پذیر نیست و ارزش اسمی هر سهم بطور ثابت ۱۰۰۰ ریال می باشد.

۳- پرداخت سود نقدی: در این حالت نیز چون اصلا به تناسب پرداخت سود نقدی، قیمت سهام نیز، کاهش می یابد لذا نیازی به تعدیل نیست.

شاخص قیمت و بازده نقدی ( TEDPIX): نشان دهنده سطح عمومی بازدهی کل قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس است. این شاخص از فروردین ۱۳۷۷ در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. این شاخص کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس را دربر دارد و شیوه وزن دهی و محاسبه آن همانند شاخص کل قیمت ( TEPIX) است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آن ها است.

شاخص بازده نقدی ( TEDIX ):شاخص بازده نقدی بیانگر سطح عمومی سود نقدی پرداختی شرکت های بورسی در زمان مجامع عمومی به سهامداران است. پس اگر این شاخص نزول نماید بیانگر این نکته است که در مجامع عمومی عادی سالیانه سود نقدی کمتری پرداخت می گردد و شرکت ها بصورت میانگین سود کمتری را بصورت نقد بین سهامداران تقسیم می کنند.

شاخص صنایع ( شاخص صنعت و شاخص مالی)

تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بر اساس ماهیت فعالیت خود در صنایع مختلفی طبقه بندی شده اند. این طبقه بندی که بر اساس روش ISIC صورت می گیرد، منجر به تفکیک بیش از ۴۰ صنعت در بورس تا به امروز شده است.

بصورت کلی شرکت های پذیرفته شده در بورس به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده اند که گروه مالی شامل شرکت های هستند که در خدمات واسطه گری های مالی فعالیت می کنند مانند: بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، بیمه ها و … در بخش صنعت شرکت های تولیدی و صنعتی فعالیت می کنند مانند: شرکت های پتروشیمی، خودروسازی، فلزات اساسی و غیره …

سازمان بورس به محاسبه شاخص قیمت برای این دو گروه که با نام شاخص مالی ( Financial Index ) و شاخص صنعت ( Industrial Index ) منتشر می شود نیز می پردازد و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معیارهای شاخص کل قیمت پیروی می کنند.

شاخص ۵۰ شرکت فعال تر:این شاخص نشان دهنده سطح عمومی قیمت ۵۰ شرکت فعال تر بورسی می باشد که در دوره های سه ماهه صورت می گیرد. آنچه که در انتخاب ۵۰ شرکت مزبور بیشترین اهمیت را دارد تعداد روزهای داد و ستد شرکت هاست. سازمان بورس میزان نقدشوندگی یا فعالیت شرکت ها را ملاک اصلی برای گزینش ۵۰ شرکت قرار داده است. در واقع شرکت هایی که در این شاخص قرار می گیرند، قابلیت نقدشوندگی بیشتری نسبت به سایر شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار را خواهند داشت. این شاخص میانگین وزنی این ۵۰ شرکت را ارائه می نماید.

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ

این شاخص میانگین وزنی تغییرات قیمت سهام ۳۰ شرکت بزرگ بازار بورس اوراق بهادار را نشان می دهد که ملاک انتخاب آن ارزش روز شرکت می باشد. ارزش روز سهام شرکت از فرمول زیر محاسبه می شود:

آخرین قیمت پایانی سهام شرکت × تعداد کل سهام شرکت = ارزش روز شرکت

شرکت هایی که در این شاخص قرار می گیرند با توجه به بزرگی شرکت از لحاظ ارزش آن تغییرات قیمت آنها، اثر بسیار زیادی روی شاخص کل خواهند داشت.

شاخص آزاد شناور (TEFIX):در بازار بورس بصورت کلی سهام شرکت ها دو دسته سهامدار دارد: سهامداران عمده که برای یک دوره بلند مدت سرمایه گذاری کرده و قصد نگهداری دارد و بخش قابل توجی از سهام شرکت را دارا می باشد و بخش دوم سهامداران خرد می باشند که قسمتی از سهام قابل معامله سهام شرکت(سهام آزاد شناور) را در اختیار دارند و در زمان های مختلف در حال خرید و فروش هستند. شاخص آزاد شناور میانگین سطح عمومی تغییرات قیمت بخشی از سهام شرکت هایی را محاسبه می کند که در دست سهامداران خرد قرار دارد و مورد معامله قرار می گیرد.

شاخص کل (هم وزن):در محاسبه این شاخص اندازه شرکت ها ( بزرگی یا کوچک بودن شرکت ها) تاثیرگذار نیست و همه شرکت ها به میزان یکسان در این شاخص اثر می گذارند. زمانی که اکثر شرکت ها در حال کاهش قیمت هستند اما به دلیل رشد قیمت سهام چند شرکت بزرگ (در اصطلاح شاخص ساز)، باعث می شود شاخص کل حالت مثبت را نشان دهد. در این صورت شاخص هم وزن به دلیل وزن یکسان شرکت ها و اینکه اکثر شرکت ها در حال کاهش قیمت هستند حالت منفی را نشان می دهد.

شاخص بازار اول انواع بورس از نظر زمان فعالیت و بازار دوم:در بورس اوراق بهادار شرکت ها پذیرش شده در دو بازار اول و دوم قرار می گیرند. شرکت هایی که از نظر میزان سرمایه (حداقل ۱۰۰۰میلیارد ریال) ؛ درصد شناوری بالا(حداقل ۲۰ درصد) ؛ تعداد سهامداران و وضعیت سودآوری شرایط بهتری داشته باشند در بازار اول دسته بندی می شوند و شرکت هایی که از نظر این معیار ها در شرایط پایین تری قرار داشته باشند در بازار دوم بورس دسته بندی می شوند.

شاخص بازار اول بورس، بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌هایی است که در بازار اول بورس قرار گرفته اند، و شاخص بازار دوم بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌هایی است که در بازار دوم بورس دسته بندی شده اند.

شاخص کل فرابورس ( IFX ):شاخص کل فرابورس، میانگین سطح بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در دو بازار اول و دوم فرابورس است. این میانگین به صورت وزنی است و تمرکز آن به تعداد سهام منتشرشده شرکت‌ها در بازارهای اول و دوم فرابورس است. در محاسبه شاخص کل فرابورس تغییرات قیمت و سود نقدی سالانه سهام شرکت ها در نظر گرفته می‌شود. شاخص کل فرابورس به دلیل وزن دهی به شرکت های بزرگتر و تمرکز آن بر روی چند نماد خاص که بیشترین ارزش بازار فرابورس را در بر می گیرد نماگر خوبی برای بررسی سطح عمومی بازدهی کل بازار فرابورس نیست.

نتیجه گیری: افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری یا بازدهی سهام همه شرکت‌های حاضر در بورس نیست، همان‌طور که کاهش شاخص کل نیز لزوماً به معنای ضرردهی سهام همه شرکت‌ها در بورس نیست، چرا که شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی بورس است.

گاهی ممکن است در زمان رشد قابل ‌توجه شاخص کل بورس، تعدادی از سهام شرکت ها با افت قیمت، سهامداران خود را با زیان مواجه سازند یا در شرایطی که شاخص کل با کاهش مواجه می شود، ممکن است تعدادی از سهام ها در حال افزایش قیمت باشند، و سهامداران آن سود قابل قبولی بدست آورند. پس بنابراین تصمیم سرمایه گذاری معامله گران نباید بر اساس تحلیل شاخص کل باشد، بهتر است انتخاب سهام و سیگنال خرید و فروش نهایی صرفاً بر اساس تحلیل اختصاصی هر شرکت انجام شود.

انواع ارزش سهام

انواع ارزش سهام

ارزش اسمی همان ارزشی است که در ابتدای تاسیس شرکت، برای هر برگه سهم تعیین شده و در اساسنامه شرکت قید می شود.
ارزش اسمی از طریق تقسیم سرمایه بر تعداد سهام قابل محاسبه است‌. این ارزش با ارزش مبادلات سهام در بازار ارتباطی نداشته و طبق قانون تجارت ایران حداقل ۱۰۰۰ ریال تعیین می گردد. در برخی کشور ها سهام بدون ارزش اسمی قابل انتشار است و این موضوع باعث مبادلات سهام بدون حداقل قیمت خواهد شد. تعیین ارزش اسمی مناسب ، در آینده شرکت و معاملات آن بسیار حائز اهمیت است چرا که در صورتیکه شرکت نیاز به تامین مالی مجدد داشته باشد ؛ ارزش اسمی بالا، احتمال مخاطره در تامین وجوه شرکت را در پی خواهد داشت.

۲. ارزش دفتری:

مبنای تعیین ارزش دفتری سهام، ارزش دفتری دارایی ها منهای بدهی های شرکت است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام(پس از کسر سهام ممتاز) بر تعداد سهام منتشره بدست می آید. عموما در ابتدای تاسیس شرکت، ارزش اسمی و ارزش دفتری سهام برابر هستند؛ لیکن با مرور زمان و عملکرد شرکت ها، به دلیل ایجاد و افزایش عواملی چون اندوخته ها و سود و زیان انباشته، بین ارزش اسمی و ارزش دفتری اختلاف بوجود می آید.

۳.ارزش ذاتی:

ارزش ذاتی سهام ارزشی می باشد که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را از قیمت جاری بازار متمایز می کند. هدف از تحلیل ارزش ذاتی سهام، مقایسه آن با قیمت بازار است. ارزش ذاتی، ارزش واقعی یک شرکت یا یک دارایی است که بر پایه بررسی تمام ابعاد کسب و کار مورد نظر مانند صورت های مالی، پتانسیل رشد شرکت و لحاظ کردن دارایی های مشهود و نامشهود انجام گرفته است.
ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که در آینده حاصل از منافع شرکت تعیین می شود. برای محاسبه ارزش ذاتی سهام روش های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج ترین انها، جریانات نقدی آتی سهام است. در این روش کلیه مبالغ و منافع حاصل از سرمایه گذاری با نرخ مشخصی تنزیل می گردد. به عبارتی: ارزش فعلی وجوه دریافتی و پرداختی محاسبه می شود.

در اکثر مواقع قیمت سهام در بلند مدت به ارزش ذاتی خود نزدیک می شود.
رفتار سهام به سمت میانگین ارزش ذاتی میل می کند. اگر سهمی پایین تر از ارزش ذاتی باشد، به محض آنکه سرمایه گذاران پیشرو این وضعیت را تشخیص دهند و خرید سهام را آغاز کنند، افزایش قیمت شکل می گیرد. از طرفی برای سهامی که ارزش بازار آن بالاتر از ارزش ذاتی باشد، وقتی سرمایه گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می شوند و به این ترتیب اصلاح قیمت ها بر اساس ارزش ذاتی سهام شکل می گیرد.

۴.ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها:

در رابطه با این روش به مقاله مربوط به NAV ها ( ارزش خالص دارایی ها در بورس )مراجعه شود. به طور جداگانه راجع به آن توضیح داده شده.

۵.ارزش جایگزینی:

ارزش هر سهم شرکت در تاریخ راه اندازی و با وضعیت فعلی اش، به عنوان ارزش جایگزینی اطلاق می گردد. برای بدست آوردن ارزش جایگزینی هر سهم، ابتدا کلیه منابع و هزینه های لازم جهت راه اندازی مجدد شرکت را محاسبه نموده، سپس این مبلغ را بر تعداد سهام شرکت تقسیم می نماییم.

۶.ارزش تصفیه:

در محاسبه ارزش تصفیه و یا ارزش با فرض انحلال؛ فرض بر آن است که تمامی دارایی های شرکت بفروش رسیده و از محل منابع بدست آمده، تمامی بدهی های شرکت پرداخت شده. در این حالت، مازاد وجوه بدست آمده پس از کسر هزینه های تصفیه تحت عنوان سود تصفیه شناسایی می شوند.

🔻تا به اینجا به چندین روش ارزش گذاری سهام اشاره کردیم که به نوعی محدودیت های خود را هم دارند. بطور مثال روش ارزش خالص دارایی ها(NAV) و ارزش تصفیه، در شرایط تورمی؛ ارزشی بالاتر از سهام عادی شرکت را نشان می دهند. در حالیکه ممکن است شرکت مورد نظر سودآوری بالایی نداشته باشد.
محدودیت دیگر؛ ملاک این روش ها و روش جایگزینی بر محاسبه “دقیق” ارزش کل دارایی هاست که عملا مشکل و ذهنی خواهد بود.
مشکل دیگر؛ نادیده گرفتن ارزش آتی جریانات نقدی و عدم توجه به فرض تداوم فعالیت شرکتها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی آنهاست

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2020/05/business_valuation.jpg 462 696 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2020-05-04 17:53:31 2020-09-15 16:42:06 انواع ارزش سهام

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.08.11 ✅ #دحاوی حفظ حمایت محدوده ۷۵۰ تومان و صف خرید ، رعایت حد ضرر 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 734 🟢 تعداد مثبت: 345 (%47) 🔴 تعداد منفی: 389 (%53) 🔼 تعداد صف خرید: 61 (%8) 🔽 تعداد ️صف فروش: 49 (%7) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 487 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 247 ⬆️ارزش […]

1401.08.04 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 740 🟢 تعداد مثبت: 73 (%10) 🔴 تعداد منفی: 667 (%90) 🔼 تعداد صف خرید: 24 (%3) 🔽 تعداد ️صف فروش: 206 (%28) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 154 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 586 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 1,032 میلیارد ⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 340 میلیارد 🔼ارزش خرید حقوقی […]

1401.07.26 ✅ #دانا بازگشایی با بیش از ۹۰ درصد رشد از زمان تحلیل و بعد از اعمال افزایش سرمایه ، دقت و رعایت حد ضرر 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 346 (%47) 🔴 تعداد منفی: 390 (%53) 🔼 تعداد صف خرید: 65 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 342 […]

1401.07.20 ✅ #دانا حجم معاملات انواع بورس از نظر زمان فعالیت حدود ۳۰ میلیون سهم در آستانه صف خرید با رشد ۸۰ درصد بعد از افزایش سرمایه دقت به رعایت حد ضرر 1401.07.19 ✅ #دانا افزایش حجم معاملات تا ۴۷ میلیون سهم و رشد بیش از ۷۵ درصد رعایت حد ضرر ✅ #غپینو ادامه روند مثبت در آستانه صف خرید ✅ #دلقما […]

1401.07.12 ✅ #ملت با افزایش حجم ۱۳ میلیون در محدوده مثبت ۳ درصد 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 737 🟢 تعداد مثبت: 259 (%35) 🔴 تعداد منفی: 478 (%65) 🔼 تعداد صف خرید: 53 (%7) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 389 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 348 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 455 میلیارد ⬇️ارزش […]

1401.07.06 ✅ #غگرجی حفظ حمایت و صف خرید نماد ✅ #دحاوی مجدد صف خرید در محدوده ۸۰۰ تومان دقت به تحلیل و رعایت استراتژی معاملاتی ✅ #غپینو افزایش ۴۲ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 738 🟢 تعداد مثبت: 501 (%68) 🔴 تعداد منفی: 237 (%32) 🔼 تعداد صف […]

1401.06.30 ✅ #دحاوی رشد حدود ۴۰ درصدی نماد از زمان تحلیل ، دقت به رعایت حدضرر و پایبندی به استراتژی معاملاتی ✅ #قاسم نوسان مثبت در محدوده ۵۰۰ تومان رعایت حدضرر بعد از رشد ۸۰ درصدی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 158 (%21) 🔴 تعداد منفی: 578 (%79) 🔼 تعداد […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

  (49) (128)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

لوگو سایت اکسیر

لوگو سایت اکسیر

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

انواع روش‌های سرمایه گذاری در بورس (مستقیم و غیرمستقیم)

سرمایه گذاری در بورس - سرمایه گذاری در مانو

سرمایه گذاری در بورس را می‌توان به کارزاری تشبیه کرد که برای موفق شدن در آن باید با حداکثر آمادگی وارد شد و هر لحظه منتظر اتفاقات جدیدی بود. می‌بایست مانند یک فرمانده، لشکری از پیاده‌نظام و سواره‌نظام تشکیل داد که هر کدام وظیفه خاص خودشان را به عهده دارند. لشکر شما باید مجهز به ابزارها و تکنولوژی‌های مدرنی باشد که از غافل‌گیری شما جلوگیری کنند.

برای موفق شدن در این نبرد باید استراتژی داشت. استراتژی که ریسک شما را کنترل کند و در عین حال، با نگاهی به آینده، نوید پیروزی بدهد؛ که اگر این اصول رعایت نشود، در بهترین حالت باید منتظر فرسایش تدریجی سرمایه بود.

چرا بورس اوراق بهادار انتخاب خیلی از مردم است؟

با نگاهی به بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری در 20 سال گذشته، این حقیقت آشکار می‌شود که همواره بازار سرمایه، گوی رقابت را از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری مثل ارز، طلا و مسکن ربوده است. اما سرمایه گذاری در بورس چه ویژگی‌هایی دارد و برای موفق بودن در آن باید به چه اصولی پایبند بود.

به طور خلاصه، بورس اوراق بهادار، بازاری است که سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در آن معامله می‌شود و هر فرد متناسب با تعداد سهامی که خریداری می‌کند در سود و زیان آن شرکت سهیم خواهد شد. کسب سود در این بازار به دو صورت است. یکی افزایش قیمت سهم (اختلاف قیمت خرید و فروش) و دیگری سود نقدی که هر شرکت با توجه به فعالیتی که در یک سال داشته است، در مجمع عمومی سالیانه تقسیم می‌کند.

هم اکنون بیش از 600 شرکت از 52 صنعت مختلف، در بازار سرمایه وجود دارد که سهام آنها در بورس معامله می‌شود. از طرفی طبق تحقیقی که صورت گرفته بود، در هر ثانیه نزدیک به 3 خبر اقتصادی منتشر می‌شود. هر کدام از این اخبار، می‌تواند روی برخی شرکت‌ها اثر مثبت و روی برخی اثر منفی بگذارد و البته ممکن است روی شرکت‌هایی نیز بی‌تاثیر باشد.

مشاهده این اخبار به تنهایی کار خارق‌العاده‌ای خواهد بود، چه برسد به اینکه اخبار را دید، تحلیل کرد و بر مبنای آن تصمیم به خرید یا فروش سهمی گرفت.

همچنین برای تشخیص زمان اثرگذاری و نحوه این اخبار و رفتارشناسی معاملات، باید شناخت کافی از حوزه‌های مالی مثل اقتصاد و حسابداری و حوزه‌های غیرمالی مثل ریاضی، آمار و کامپیوتر داشت. با محیطی که برای سرمایه گذاری در بورس توصیف شد، قطعا پیگیری دائمی فعالیت این شرکت‌ها و انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری کار آسانی نخواهد بود. البته بورس تنها متعلق به سهام نیست و ابزارهای دیگری مانند انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق با درآمد ثابت و اوراق صکوک نیز وجود دارد که بر تنوع آن افزوده است. به همین دلایل است که با قطعیت می‌توان گفت که سرمایه گذاری در بورس را نمی‌توان به عنوان شغل دوم و درآمد اول، در نظر گرفت.

راه حل کجاست؟

این مطالب گفته نشد تا شما از سرمایه گذاری در بورس دلسرد شوید. دانستن برخی واقعیت‌ها کمک می‌کند تا بدانید قصد ورود به چه بازاری و با چه ویژگی‌ها و ریسک‌هایی دارید.

با این تفاسیر اگر مواردی را که گفتیم در خود می بینید (مهمتر از همه، تخصص و زمان کافی)، این گوی و این میدان.

با دریافت کد معاملاتی از یک کارگزاری، به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای معامله‌گری را شروع کنید.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

افراد زیادی با توجه به مزایای سرمایه گذاری در بورس به دنبال ورود به این بازار و کسب درآمد از آن هستند. با این حال تخصص و زمان کافی و همچنین ابزارهای تکنولوژیک برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در اختیار ندارند.

مانند تمام دنیا، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بهترین راه‌حلی است که به این افراد پیشنهاد می‌شود. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به این معنی که پول و سرمایه خود را در اختیار یک تیم یا شرکت متخصص قرار می‌دهند و آن شرکت در ازای کارمزدی که دریافت می‌کند، 24 ساعته در تلاش است که بهترین عملکرد را برای سرمایه تحت اختیارش به دست آورد.

با انتخاب این روش مدیریت سرمایه و نحوه سرمایه‌گذاری را به اشخاصی می‌سپارید که مهارت بالاتری نسبت به شما دارند و با توجه به زمانی که صرف این کار می‌کنند، ‌شناخت بهتری نسبت به بازار و تحولات آن دارند. در نتیجه دغدغه شما از جهت زمان و مهارت، تا حد قابل‌قبولی از بین می‌رود.

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های سبدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از مهمترین روش­‌های سرمایه­‌گذاری غیرمستقیم در بورس هستند.

سبدگردانی

در سبدگردانی، سبدگردان مسئولیت سرمایه‌گذاری و به صورت کلی مدیریت سهام و سرمایه را بر عهده دارد و با توجه به اطلاعات و دانشی که دارد، به جای شخص و از جانب او کار خرید و فروش را انجام می‌دهد. سبدگردان با توجه به تغییرات بازار در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به خرید و فروش و یا نگهداری سهام تصمیم‌گیری می‌کند. طرح سرمایه‌گذاری طاووس در مدیریت ثروت مانو، به سبدگردانی سرمایه مشتریانش می‌پردازد که برای استفاده از مزایای این طرح می‌بایست حداقل 250 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از اوراق مشارکت، سهام و سایر دارایی‌هاست. در واقع، صندوق سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از پول افراد مختلف است که یک جا جمع شده و مدیر صندوق وظیفه مدیریت و انتخاب دارایی‌های مختلف متناسب با نوع صندوق دارد. به عبارت دیگر، مدیریت صندوق با دانش و مهارتی که دارد به افراد کمک می‌کند با هر مقدار سرمایه و دانشی که دارند، بتوانند در ابزارهای متنوع بازار سرمایه و دیگر دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری کنند. با این روش شما عضوی از یک صندوق بزرگ می‌شوید و در سود و زیان صندوق، متناسب با سرمایه‌ای که گذاشتید، سهیم می‌شوید. البته هر صندوق شامل ارکانی است که وظیفه اداره و نظارت بر عملکرد صندوق را به عهده خواهد داشت.

طرح سرمایه‌گذاری شاهین و آمین در مدیریت ثروت مانو به اینگونه سرمایه­‌گذاری می‌پردازد.

مزایا و معایب هرکدام از این روش‌ها چیست؟

در سرمایه‌گذاری مستقیم باید دانش، مهارت و زمان کافی برای تحلیل و رصد بازار داشته باشید. با این حال چون خودتان مستقیما و بدون واسطه معامله می‌کنید، کارمزدی برای سود و زیان به مدیر سبد یا صندوق پرداخت نمی‌کنید.

در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با استفاده از سبدگردانی، تمامی مسئولیت را به شخص دیگری واگذار می‌کنید، این شخص به‌صورت اختصاصی سهام شما را متناسب با درجه ریسک‌پذیری‌تان مدیریت می‌کند. در صندوق‌ها نیز، تیمی از افراد حرفه‌ای و ماهر مدیریت این صندوق را برعهده دارند. چون این صندوق مجموعه‌ای از پول افراد مختلف است، بنابراین سرمایه بیشتری دراختیار تیم معامله‌گر قرار می‌گیرد که می‌توانند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. البته تیم صندوق به‌صورت اختصاصی برای شما کار نمی‌کند و در راستای اهداف صندوق حرکت می‌کند. در پایان شما می‌توانید با توجه به میزان سرمایه، دانش، مهارت و زمانی که در اختیار دارید، در مورد روش مناسب برای ورود به بازار سرمایه تصمیم‌گیری کنید.

باشگاه مشتريان

در باشگاه مشتریان شرکت کارگزاری رضوی به ازای تراکنش هایی که انجام می دهید از تخفیفات آن بهره مند خواهید شد.

مدیریت پاداشها

مشتریان کارگزاری رضوی می توانند همانند یک فروشگاه اینترنتی از بین پاداش های تعریف شده در سیستم توسط مدیر باشگاه، پاداش یا پاداش های مورد نظرشان را به سبد پاداش ها اضافه نمایند.

شبکه اجتماعی پویا

شبکه اجتماعی کارگزاری رضوی، محیطی پویا برای بحث و تبادل نظر کاربران بورسی است، آنها براحتی می توانند با سایر اعضای شبکه تبادل نظر و ایده نمایند.

گردش امتیازات

در بخش گردش امتیازات، بر طبق فرمول ارائه شده توسط کارگزاری یا فرمول پیش فرض سامانه (امکان سفارشی سازی فرمول وجود دارد) امتیاز هر کاربر را بعد از پایان روز معاملاتی بصورت خودکار محاسبه نموده و در سامانه ثبت می نماید.

مسابقات

مسابقات بخش مسابقات محیطی پویا را برای مشتریان فراهم میکند تا با شرکت در مسابقات تعریف شده از سمت مدیر باشگاه سطح مهارت و دانش خود را محک زده و کسب امتیاز کنند.

بورسیه تحصیلی چیست

بورسیه تحصیلی چیست

دانشجویانی که قصد دارند تحصیلات خود را در دانشگاه های خارج از کشور ادامه دهند معمولا به دنبال کسب بورس تحصیلی هستند تا بتوانند بدون پرداخت هزینه و یا با هزینه ای کم به اهداف خود برسند. بورس تحصیلی فرصت بسیار خوبی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور، به ویژه برای افرادی است که از نظر مالی جزو قشر متوسط یا ضعیف هستند. اما ممکن است هر دانشجویی با این سوالات روبه رو شود که بورس تحصیلی چیست؟ اخذ آن چه شرایطی دارد؟ چه افرادی مجاز به ثبت نام در آن هستند؟ به چند دسته تقسیم می شود و… . در این مطلب قصد داریم پس از ارائه تعریفی از بورس تحصیلی به شرح کامل این موضوع بپردازیم.

برای آگاهی از فرصت های بورسیه و دریافت کمک هزینه تحصیل در کشورهای مختلف می توانید از سایت هایی مانند scholarshipportal.com استفاده کنید که به صورت روزانه فرصت های مختلف بورس های تحصیلی را معرفی می کنند.

بورس تحصیلی انواع بورس از نظر زمان فعالیت چیست ؟

بورس تحصیلی در واقع کمک های مالی و یا همان کمک هزینه های تحصیلی است که معمولا از جانب دانشگاه ها، دولت ها، افراد خیر و موسسات علمی در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می گیرد. دانشجویانی که از بورس تحصیلی استفاده می کنند در واقع به جای پرداخت هزینه برای تحصیل خود، کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند و همچنین نیازی به بازپرداخت آن ندارند.

بورس تحصیلی کمک هزینه تحصیل و زندگی افراد با استعداد است. به افرادی که موفق به دریافت بورس تحصیلی می شوند “بورسیه” می گویند.

کشور های توسعه یافته ای که با کاهش جمعیت رو به رو هستند معمولا برای جذب نیروی انسانی اقدام به اعطای بورس تحصیلی می کنند.

بورس های تحصیلی نیز معمولا در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در نظر گرفته می شوند اما داوطلبان با داشتن شرایطی می توانند نسبت به اخذ آن در مقطع کارشناسی نیز اقدام کنند.

به دلیل هزینه های بالا که زندگی و تحصیل در خارج از کشور در پی دارد اکثر داوطلبان سعی دارند تا با اخذ بورس تحصیلی در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند. اما این بورس های تحصیلی به دو دسته تقسیم می شوند ، دسته اول بورس تحصیلی، بدون توقع انجام هیچ گونه فعالیتی از دانشجویان به آن ها پرداخت می شود. دانشجویانی هم که موفق به دریافت بورس تحصیلی دسته دوم می شوند می بایست در کنار تحصیل خود فعالیت های جانبی دیگری را نیز انجام دهند. در ادامه مطلب به طور کامل به مشاوره ثبت نام بورسیه تحصیلی و نکان آن می پردازیم.

انواع بورس تحصیلی

همان طور که در قسمت قبل اشاره شد بورس تحصیلی دارای دو دسته است. در انواع بورس از نظر زمان فعالیت این قسمت سعی داریم به جزئیات و شرح انواع بورس های تحصیلی بپردازیم.

بورس و کمک هزینه تحصیلی بدون انجام فعالیت های جانبی

دریافت بورس تحصیلی بدون انجام فعالیت های جانبی نیز خود شامل چند دسته می شود. نوع اول آن، بورس تحصیلی فول فاند (full fund) است. در این بورس تحصیلی هزینه های تحصیل و زندگی دانشجوی بورسیه به طور کامل پرداخت می شود. به همین دلیل است که رقابت زیادی برای دریافت این بورسیه میان دانشجویان وجود دارد.

نوع دیگر این بورس ها به این صورت است که تنها بخشی از هزینه های تحصیل دانشجویان به صورت درصدی و یا پولی به آن ها تعلق می گیرد. به طور مثال ممکن است هزینه تحصیل آن ها را 50 درصد کاهش دهند و یا معادل این مبلغ را به طور نقدی به آن ها پرداخت کنند. این نوع بورسیه نیز porital fund نامیده می شود.

به غیر از موارد بالا بورس هایی نیز هستند که مدت زمان مشخصی دارند (مثلا یک سال) و دانشجویان پس از اتمام زمان مورد نظر باید نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. اما به طور کلی دانشجویان بورسیه نیازی به باز پرداخت این هزینه ها و یا انجام فعالیتی در قبال آن نخواهند داشت.

اصلی ترین بورس هایی که دانشجویان در صورت اخذ آن ها نیازی به انجام و ارائه فعالیت های جانبی نخواهند داشت به شرح زیر است.

 • بورس یا فلوشیپ تحصیلی: این نوع بورس معمولا برای تشویق دانشجویان به ادامه تحصیل به آن ها داده می شود و اخذ آن ملزم به داشتن شرایط خاصی نیز می باشد. فلوشیپ تحصیلی دارای مدت زمان مشخصی است و دانشجو پس از پایان مهلت آن در صورت داشتن شرایط مورد نیاز می بایست نسبت به تمدید آن اقدام کند.

این نوع کمک مالی به دانشجویان همه مقاطع تحصیلی و همچنین همه رشته ها تعلق می گیرد هر چند که میزان اختصاص آن به مقطع دکتری بیشتر از سایر مقاطع می باشد. فلوشیپ تحصیلی علاوه بر هزینه های تحصیل ممکن است هزینه زندگی دانشجویان بورسیه را نیز پوشش دهد.

 • تحصیل رایگان: یکی از امتیازاتی که به عنوان تشویق برای برخی از دانشجویان در نظر گرفته می شود تحصیل رایگان در دانشگاه می باشد. در این نوع بورس که بیشتر شامل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می شود دانشگاه ها تمام یا قسمتی از شهریه را برای دانشجویان بورسیه حذف می کنند.

توجه داشته باشید این بورس به عنوان یک تشویق برای دانشجویان است و صرفا باعث حذف و یا کاهش شهریه دانشگاه مورد نظر می شود.

 • بورس Awards: این نوع بورس به معنی جایزه یا پاداش است و برخلاف سایر بورس ها که به حساب دانشگاه محل تحصیل واریز می شوند، این بورس به حساب خود دانشجو واریز می شود. بورس Awards گاهی نیز به صورت غیر نقدی و در قالب بن کتاب، هزینه شرکت در کنفرانس های بین المللی و… پرداخت می شود.

بورس و کمک هزینه تحصیلی به همراه انجام فعالیت های جانبی

برای اخذ این نوع بورس، داوطلبان موظف اند در قبال دریافت کمک هزینه های پرداختی توسط دانشگاه، دولت یا…، فعالیت هایی را نیز انجام دهند؛ در غیر این صورت مشمول استفاده از این بورس نخواهند شد. مهم ترین انواع این دسته از بورس ها را در ادامه بیان خواهیم کرد.

 • دستیار تدریس (TA): فردی که به عنوان دستیار تدریس استاد خود انتخاب می شود، در تصحیح برگه های امتحانی، رفع اشکال دانشجویان و سایر موارد به استاد خود کمک می کند. در بسیاری از موارد با توجه به نظر دانشگاه مقصد و مسئولین مربوطه، فردی که به عنوان TA انتخاب می شود از پرداخت بعضی از هزینه های تحصیل مانند هزینه خوابگاه، شهریه و… معاف می گردد. در برخی از دانشگاه های آمریکا نیز فردی که به عنوان دستیار استادی معرفی می شود، نه تنها از پرداخت هزینه های تحصیل معاف شده بلکه حقوقی که دریافت می کند کفاف زندگی او را نیز خواهد داد.
 • دستیار تحقیق (RA): اگر دانشجو به عنوان دستیار تحقیق و یا همان دستیار آزمایشگاه، در کنار استاد خود و در رشته مشابه با رشته تخصصی استادش به مطالعه و تحقیق بپردازد می تواند از جانب وی و انواع بورس از نظر زمان فعالیت دانشگاه حقوقی دریافت نماید.
 • کارآموزی: Internship یا همان کارآموزی یک نوع کار پاره وقت است که دانشجو می تواند در زمان تحصیل خود در دانشگاه یا موسسات خارج از دانشگاه به آن بپردازد و حقوق دریافت کند. حقوق دریافتی از کارآموزی با این که نسبتا پایین است اما به خوبی می تواند هزینه های تحصیل دانشجویان را پوشش دهد و نسبت به حقوق دریافتی توسط دانشجویان انواع بورس از نظر زمان فعالیت دستیار تحقیق یا دستیار تدریس بیشتر است.

شرایط اخذ بورس تحصیلی

دریافت بورس تحصیلی در مقاطع مختلف شرایط خاصی نیز دارد و تنها افراد واجد شرایط مجاز به استفاده از امتیازات بورس تحصیلی می باشند. این شرایط با توجه به ملاک ها و معیارهای هر دانشگاه متفاوت خواهد بود. دراین قسمت به بیان شرایط کلی که برای اکثر دانشگاه ها دارای اهمیت می باشد می پردازیم.

 • داشتن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد
 • ریز نمرات هر مقطع تحصیلی
 • داشتن مدرک یکی از آزمون های زبان مانند GRE، آیلتس و … با نمره ای بالاتر از میانگین
 • داشتن توصیه نامه از اساتید مطرح مقاطع قبلی
 • نوشتن یک انگیزه نامه یا SOPاصولی و دقیق
 • سوابق تحصیلی، پژوهشی و کاری
 • داشتن ویزا برای کشور مورد نظر

عوامل موثر در دریافت بورس تحصیلی

عوامل دریافت بورس تحصیلی

داوطلبان واجد شرایط در صورتی که موارد زیر را نیز دارا باشند شانس بیشتری برای پذیرش در دانشگاه مورد علاقه خود خواهند داشت.

 • فرد متقاضی از دانشگاه معتبر فارغ التحصیل شده باشد.
 • داشتن کارهای تحقیقاتی و مقاله چاپ شده در ژورنال های معتبر
 • داشتن معدل بالا (البته برای برخی از دانشگاه ها معدل دارای اهمیت نمی باشد و ملاک بررسی صرفا کارهای تحقیقاتی داوطلب خواهد بود.)
 • داشتن اختراع ثبت شده و کارهای نوآورانه و خلاقانه
 • در صورتی که داوطلب با استادی از دانشگاه مقصد از قبل رابطه داشته باشد و قبلا با او کار تحقیقاتی انجام داده باشد از طریق معرفی آن استاد راحت تر می تواند پذیرش کسب کند.
 • سن نیز ممکن است در پذیرش دانشجوی بورسیه در دانشگاه ها دارای اهمیت باشد. اکثر دانشگاه ها به دنبال دانشجوهای جوان، فعال و پر نشاط می باشند.
 • بهتر است فاصله زیادی بین دو مقطع تحصیلی داوطلب نباشد و در صورتی که چنین بود بهتر است این فاصله زمانی با کارهای پژوهشی و تحقیقاتی پر شده باشد.

نحوه و مراحل اخذ بورس تحصیلی

داوطلبانی که با توجه به دانشگاه یا دانشگاه های مورد نظر خود شرایط لازم برای دریافت بورس تحصیلی را دارا باشند، می توانند با پیمودن مراحل زیر نسبت به دریافت بورس تحصیلی اقدام کنند.

انتخاب دانشگاه

اولین مرحله برای اخذ بورس تحصیلی انتخاب دانشگاه مقصد است که بسیار مهم و دارای اهمیت نیز می باشد. دانشگاهی که انتخاب می کنید باید در حوزه پژوهشی تخصصی شما باشد. بنابراین هرگاه مشاهده کردید که دانشگاهی حوزه تخصصی شما را نیاز دارد هر چه سریع تر برای ارسال درخواست خود به آن دانشگاه اقدام کنید.

معمولا دانشگاه ها در صورتی که نیاز به تخصص تازه ای داشته باشند در سایت رسمی خود اعلام می کنند. شرایط اقامت و بورسیه هر دانشگاهی نیز در سایت مربوط به آن دانشگاه قابل مشاهده می باشد. بنابراین توصیه می کنیم که ابتدا به سایت دانشگاه هایی که به حوزه تخصص و تحصیل شما مرتبط هستند مراجعه کنید.

بهتر است تا به طور مداوم به سایت دانشگاه هایی که واجد دریافت بورسیه تحصیلی از آن ها هستید، مراجعه نمایید تا در صورت به وجود آمدن یک فرصت مناسب نسبت به دریافت پذیرش اقدام کنید. شما عزیزان همچنین جهت آگاهی از فرصت های بورسیه و دریافت کمک هزینه تحصیل در کشورهای مختلف می توانید از سایت هایی مانند scholarshipportal.com استفاده کنید که به صورت روزانه فرصت های مختلف بورس های تحصیلی را معرفی می کنند.

ارسال رزومه

پس از مرحله بالا، در صورتی که رشته مورد نیاز دانشگاه با رشته و تخصص شما هماهنگ بود، می بایست نسبت به تکمیل فرم های درخواست پذیرش اقدام کنید. پس از تکمیل و ارسال فرم های مربوطه و پاسخ گرفتن از دانشگاه مقصد، باید رزومه خود را به صورت قوی و کار شده و همچنین به زبان انگلیسی نوشته و ارسال کنید و پس از ارسال منتظر پاسخ آن باشید.

رزومه شما در واقع معرف شما و سطح علمی و توانایی هایتان می باشد و تاثیر به سزایی در نتیجه پذیرش خواهد داشت. بنابراین لازم است تا آن را به صورت کاملا حساب شده و با مشورت یک مشاور تحصیلی تکمیل کنید. شما عزیزان در صورت نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس بگیرید.

تحویل مدارک

در صورتی که در مرحله قبل رزومه شما مورد قبول قرار گرفته باشد باید نسبت به آماده کردن و ارسال مدارک خود اقدام کنید. توجه داشته باشید تا تمام مدارکی که از شما خواسته می شود را تهیه کنید تا دچار مشکل نشوید. اگر مدرکی را ندارید حتما به پشتیبانی دانشگاه اطلاع دهید تا بتوانید معادل آن را تهیه کنید و یا بدون ارائه آن مدرک پرونده خود را تکمیل کنید.

دانشگاه ها ممکن است مدارکی مانند برگه عدم سو ء پیشینه، ترجمه مدارک و… را نیز از شما بخواهند. در این صورت می توانید معادل آن ها را نیز ارائه دهید.

اخذ ویزا

برای دریافت ویزا می بایست ابتدا و قبل از انجام مراحل مصاحبه و… اقدام کنید تا پس از اتمام سایر مراحل پذیرش، مجاز به دریافت ویزا باشید.

حتما برای وقت گرفتن از سفارت جهت انجام مصاحبه و هم چنین مراحل دریافت ویزا دقیق باشید زیرا ممکن است وقت آن بگذرد و برای دوباره گرفتن آن به مشکل بخورید. در حال حاضر وقت گرفتن برای سفارت آلمان یا برخی از کشورهای دیگر ممکن است بیش از یک سال طول بکشد و در این صورت ممکن است فرصت به دست آمده برای شما بسوزد.

مهاجرت

در صورتی که تمام مراحل پذیرش و اخذ ویزا با موفقیت سپری شود نوبت به مهاجرت می رسد. پس از مهاجرت به کشور مورد نظر خود باید به دانشگاهی که موفق به اخذ بورسیه از آن شده اید مراجعه کنید و با دریافت برنامه و انجام سایر مراحل می توانید تحصیل خود را آغاز کنید.

دریافت بورس تحصیلی مراحل سختی دارد و برای موفقیت در اخذ پذیرش باید در دانشگاهی اقدام به ارائه درخواست کنید که در حیطه رشته تحصیلی و تخصص شما فعالیت می کند و به تخصص شما نیازمند است. همچنین اگر بتوانید رزومه و مدارک مورد نیاز را به موقع به دانشگاه برسانید شانس شما برای دریافت بورس تحصیلی افزایش پیدا خواهد کرد. شما عزیزان در صورتی که تمایل دارید با جزئیات بیشتری از شرایط بورس خارج از کشور در آزمون دکتری مطلع شوید می توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.

سوالات متداول

1- نحوه اخذ بورس چگونه انجام می شود؟

با مطالعه مقاله بالا از نحوه کامل اخذ بورس آگاهی پیدا خواهید کرد.

2- شرایط اخذ بورس شامل چه مواردی می باشد؟

برای دریافت و اخذ بورس شرایط خاصی تعیین گردیده که متقاضی می بایست همه این شرایط ذکر شده در مقاله بالا را دارا باشد.

3- برای آگاهی از انواع بورس های تحصیلی باید به کدام سایت مراجعه کنیم؟

برای آگاهی از انواع بورس سایت های متعددی طراحی شده که یکی از آن ها سایت scholarshipportal.com می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.