نکاتی درباره الگوی کانال صعودی


در سهام هایی که قیمت آنها به صورت اصلاحی حرکت می کند، قیمت تمایل دارد که در کانال مشخصی حرکت کند.
در مطالب بعدی حرکات اصلاحی و انگیزشی به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
تصویر زیر کانال صعودی رسم شده بر روی نمودار قیمت سهام قشرین را نشان می دهد. در این تصویر، محدوده قیمت در یک کانال مشخص کانالیزه شده است.

امواج اصلاحی در الیوت Corrective Waves

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.
در این بخش از آموزش بورس به ۴ حالت از آرایش های ممکن در بروز امواج الیوت اصلاحی می پردازیم .
این موج ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می کنند . امواج اصلاحی در مقایسه با امواج انگیزشی نکاتی درباره الگوی کانال صعودی ،تنوع
بیشتری دارند و از وضوح کمتری برخوردار هستنددر بیشتر موارد شناسایی اصلاحات تا زمانی که کامل شود ، گاه ممکن است بسیار دشوار باشد.
می دانیم که در اغلب موارد در پی ۵ موج اصلی و محرک یا انگیزشی، معمولا ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت .
در موجهای ۳ گانه اصلاحی نیز موج ۱ و ۳ با هم هم جهت هستند و خلاف جهت موج دوم می باشند .
امواج ۳ گانه اصلاحی در نمودارها ممکن است به چهار صورت مختلف دیده شوند. این ۴ حالت عبارتند :
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag به صورت: (شارپ- منفرد- دوگانه- سه گانه 5-3-5)
۲. اصلاح مسطح یا تخت Flat به صورت: (شارپ نیست منظم منبسط دونده 5-3-3)
۳. اصلاح مثلثی Triangle به صورت: (3-3-3-3-3 (4 نوع))
۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag
زیگزاگ یک ساختار 3 موجی اصلاحی است که با نام ABC شناخته شده است.
زیر مجموعه موج A و C پنج موج است. و موج B می تواند هر ساختار اصلاحی داشته باشد.
زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 است .
در الگوی اصلاح زیگزاگ موج B نمیتواند بیش از 75 % از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Lowجدید را زیر موج A ایجاد میکند. معمولا موج A از یک اصلاح زیگزاگ ، الگوی 5 موجی دارد . در دو مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی 3 موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما میتوانید انتظار داشته باشید که اصلاح با الگوی زیگزاگ پایان یابد.

1 3


ارتباط با نسبت های فیبوناچی :
موج B: به اندازه 50 ، 61.8 ، 76.3 ، 85.4 درصد موج A است .
موج C: به اندازه 61.8 ، 100 ، یا 123.6 درصد موج A است .
اگر موج C به انداز 161.8 درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس 5 موجی باشد .
اگر موج C = 161.8 ٪ از موج A باشد ، موج C می تواند موج 3 از 5 موج نوسانی )انگیزشی( باشد. بنابراین، یکی از راه های برچسب زدن بین ABC )سه موجی ( و موج انگیزشی ) 5 موجی( این است که آیا نوسان سوم دارای بسط )گسترش (است یا خیر به بیانی ساده باید تشخیص دهیم در روند نزولی و در بازار خرسی با یک افت قیمتی در قالب یک 5 موجی در موج c مواجه هستیم یا صرفا یک اصلاح در قالب یک سه موجی ABC )واضح است که 5 موجی اصلاح عمیق تری خواهد داشت
زیگزاگ هاي دوگانه و سه گانه :
بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود. این دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده میشوند. سه الگوي زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند زیگ زاگ هاي دوگانه رایجترند در حالي که زیگ زاگ هاي سه گانه بندرت دیده میشوند .
Double zig zag از دو الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یك موج کوتاه اصلاحي به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحي با نماد X مشخص میشود .

2 1


زیگزاگ سه گانه از سه الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحي “X “ و ”XX “ به یکدیگر متصل شده اند.

3 3


اصلاح مسطح یا تخت Flat
یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 بوده و تخت ساختار 3 – 3 – 5 دارد.

4


نکته آموزشی: منظور از ساختار 3 – 5 – 3 و 3 – 3 – 5 تعداد زیرمجموعه های موج A,B,C می باشد .

5 1


سه ساختار متفاوت از مسطح ها -فلت ها یا پهنه ها- وجود دارد :
الف پهنه منظم -متقارن – (Regular)
ب پهنه نامنظم / بسط یافته – (Irregular / Expanded)
ج پهنه دونده – (Running Flats)
پهنه منظم ( Regular Flats )
یک الگوی تصحیحی 3 موجی با نام های ABC
تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است .
زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت انگیزشی یا مورب است .
زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند .
موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود .
موج C معمولا در فاصله کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد .
بعد از موج C روند تغییر می کند .
نسبت های فیبوناچی :
موج B: 90 درصد موج A
موج C: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج AB

6


پهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

• موج B از الگوی 5 – 3 – 3 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد . • موج C به طور قابل ملاحظه ای فراتر از سطح انتهایی موج A خاتمه می یابد . • موج C باید واگرایی داشته باشد .

7


رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB

8


اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

9


مثلثها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند.بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را درموج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم.مثلث ها بسیاربزرگ وگیج کننده هستند. این الگوها باید قیبل به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد.قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.

10


زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج 3 به خارج از مثلث پرتاب می شوند.

11


در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال 4 نوع از این امواج وجود دارند :
1 مثلث صعودی
2 مثلث نزولی
3 مثلث انقباضی
4 مثلث انبساطی
مثلث ها در نمودار زیر نشان داده شده اند .
Bear market: بازار خرسی
Bull market: بازار گاوی

12

13

مثلث صعودی
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد . در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند نکاتی درباره الگوی کانال صعودی به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند .

15


مثلث کاهشی
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در
حال نکاتی درباره الگوی کانال صعودی در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد

17


مثلث انقباظی
این الگونسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد

18


قوانین مثلث انقباضي :
موج A در این الگو میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یك الگوي فلت باشد.
موج B در این الگو تنها میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
امواج D,C میتوانند در الگوي خود بدون هیچ نکاتی درباره الگوی کانال صعودی اصلاحي کامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A باید در داخل یك کانال حرکت کنند که یك سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه اي همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازي باشند.
ممکن است یکي از خطوط کانال را بصورت خطي)افقي(داشته باشیم.
موج E میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یك Triangle Contracting باشد.
موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20 %موج D قیمت ها باشد.
همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو داراي بلند ترین موج باشند.
همچنین موج E باید در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك )همپوشاني( داشته باشد.
موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کنند.
مثلث انبساطي :
آخرین الگوي مورد بحث ما در این قسمت نکاتی درباره الگوی کانال صعودی مثلث انبساطي میباشد.این الگو یك الگوي غیر متعارف و غیر رایج در بین الگوهاي الیوت میباشد .

19


قوانین مثلث هاي انبساطي :
.هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند .
.موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد .
.امواج D,C,B,A باید در درون کانالي حرکت کنند که یك ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد .
.موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination)
آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W ، X ، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر
هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود .

20


۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .

21


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف از دو ساختار اصلاحی که سه تایی دوگانه را تشکیل می دهند آورده شده است :
ترکیبی از یک مسطح -پهنه- و یک زیگزاگ

22


ترکیبی از یک پهنه و مثلث

23


ترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر

24


سه تایی سه گانه (Triple Three)
سه تایی سه گانه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موجی الیوت است .
دستورالعمل ها یا راهنماها
• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می تواند زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین
تر باشد .

• موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد . • WXYZ یک ساختار 11 نوسانی است .
رابطه نسبت های فیبوناچی در سه تایی سه گانه
• Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave W
• Wave Z = 61.8%, 100%, or 123.6% of wave W
• Wave Y can not pass 161.8% of wave W or it can become an impulsive wave 3
( موج Y نمی تواند به فرای 161.8 ٪ از موج W برود یا می تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.)

25


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی که سه تایی سه گانه را تشکیل می دهند آورده شده است :

26

پترکیبی از یک پهنه (مسطح )، سه تایی دوگانه و زیگزاگ
قوانین فرعی
اگر موج دوم یک اصلاح ازنوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

تصاویر از کتاب امواج الیوت آقای مهدی میرزایی آورده شده است و توصیه می شود حتما کتاب مذکور را تهیه و مطالعه کنید.

آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

از ملزومات رسم کانال صعودی، آشنایی کامل با ترسیم خطوط روند صعودی در تحلیل تکنیکال و پیوت در تحلیل تکنیکال است.
بدون آشنایی با کامل با موارد ذکر شده، امکان رسم کانال صعودی وجود ندارد.
پس در صورتی که آموزش های مربوط به خط روند صعودی و پیوت در تحلیل تکنیکال را مشاهده ننموده اید، توصیه می کنیم قبل از شروع این آموزش، به این مطالب مراجعه کرده و آنها را به طور کامل یاد بگیرید.

روش ترسیم کانال صعودی

روش ترسیم کانال صعودی

برای رسم کانال صعودی، ابتدا لازم است خط روند صعودی را رسم کنید.
پس از رسم خط روند صعودی، بین دو پیوتی که با استفاده از آنها خط روند صعودی را رسم کردید (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده اند)، پیوت های سقفی (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ زدر مشخص شده اند) را مشاهده می کنید.
از آن پیوت های سقف، بلندترین پیوت را انتخاب کرده و خط روند صعودی را بر روی آن کپی کنید.
بدین شکل دو خط موازی شکل میگیرد که این دو خط، کانال صعودی را تشکیل می دهند.

برای درک بهتر این فرایند به تصاویر زیر توجه کنید.

در کانال صعودی، خط بالایی کانال، سقف کانال صعودی یا سطح مقاومت و خط پایینی کانال، کف کانال صعودی یا سطح حمایت نامیده می شوند.

ابزار مخصوص رسم کانال

برای رسم کانال صعودی، به جای استفاده از ابزار خط و کپی کردن آن، شما می توانید از ابزار مخصوص رسم کانال استفاده کنید.
این ابزار شبیه به ابزار خط عمل می کند. تفاوت این است که هنگام استفاده از آن برای رسم خط کانال، خطی موازی با خطی که شما رسم می کنید، به صورت خودکار در پایین خط شما رسم می شود و نیاز به کپی کردن خط روند صعودی توسط شما را از بین می برد.

ابزار مخصوص رسم کانال

در تصویر زیر آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

ابزار مخصوص رسم کانال

برای استفاده از این ابزار، بر روی آیکون مربوط به آن در نوار بالا کلیک کنید تا فعال شود.
پس از آن، بر روی پیوت اولی که برای رسم خط روند صعودی انتخاب کرده اید، کلیک کنید. در این حالت کلیک خود را نگه داشته و نشانگر ماوس خود را تا پیوت دوم بکشید.
این عمل همانند رسم خط روند صعودی است و تنها تفاوت آن، استفاده از ابزار کانال به جای استفاده از ابزار خط برای انجام آن است.
در تصویر زیر، خطوط شکل گرفته پس از استفاده از ابزار کانال کشی را مشاهده می کنید.

ابزار مخصوص رسم کانال

پس از انجام این مراحل، برای ترسیم کانال صعودی، لازم است که خط پایینی را گرفته و بر روی بالاترین پیوت سقف قرار دهید.
در تصویر زیر، خطوط تصویر بالا پس از انتقال خط کف کانال (خط شماره 2) به موقعیت مناسب را مشاهده می کنید.

پس از انجام این اعمال، خطوط کانال را امتداد دهید تا طول مورد نیاز از نمودار قیمت – زمان را پوشش بدهند.
برای امتداد خط، کافیست در حالی که کلید شیف را نگه داشته اید بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و بکشید.

پیوت های مناسب برای رسم کانال صعودی

همانطور که در مطالب قبل گفتیم، در هنگام تحلیل تکنیکال، حرکات و واکنش های آخر بازار مهم تر هستند.
در هنگام رسم کانال صعودی نیز این قاعده نکاتی درباره الگوی کانال صعودی صدق می کند؛ یعنی پیوت های آخر بازار برای رسم کانال مناسب تر هستند.
دلیل این امر آن است که حرکت و واکنش های انتهایی بازار به روند فعلی بازار نزدیک تر بوده و تأثیر بیشتری بر روند فعلی بازار دارند.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

توجه داشته باشید که هر کانال صعودی رسم شده قابل استفاده نیست؛ بدین معنی که کانال رسم شده، باید شروطی را رعایت کرده باشد. در زیر به بررسی این مورد می پردازیم.

از مواردی که کانال صعودی باید رعایت کرده باشد این است که نمودار قیمت – زمان، نباید خطوط سقف یا کف کانال را شکسته باشد.
در صورتی که نمودار قیمت – زمان، کانال صعودی را در یک یا چند نقطه شکسته باشد، اصطلاحاً گفته می شود که نمودار قیمت نسبت به کانال واکنش مناسب نداشته است.
در تصویر زیر، کانال رسم شده بر روی سهم قشرین را مشاهده می کنید. در این تصویر، نمودار قیمت در نقاط مشخص شده، سقف کانال صعودی را شکسته است. بنابراین می توان گفت نمودار نسبت به کانال واکنش خوبی نداشته و این کانال قابل استفاده نیست.

نمونه اصلاح خط سقف کانال صعودی
موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در چنین مواردی باید از پیوت سقفی برای رسم خط سقف کانال صعودی استفاده کنید، که بالاتر از پیوت های سقف دیگر باشد.
در تصویر زیر، خط سقف کانال را بعد از اصلاح مشاهده می کنید. همانطور که می بینید برای اصلاح خط سقف، مجبور شده ایم این خط را از روی پیوت مشخص شده با رنگ فرمز، به پیوت مشخص شده با رنگ زرد انتقال دهیم.

نمونه اصلاح خط کف کانال صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در تصویر زیر مورد بالا را در نمودار قیمت – زمان انس جهانی مشاهده می کنید.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این سهم نیز نمودار قیمت واکنش مناسبی به کانال نداشته است.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

اما در این مورد شکستن کانال توسط نمودار سهم زیاد شدید نیست. در این مواقع، شما می توانید خط روند خود را اندکی اصلاح کنید.
در تصویر زیر، خط روند اصلاح شده را مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که امکان اصلاح خط روند در سهم هایی که شکستن خط روند شدید است وجود ندارد و شما نمی توانید خط روند را برای تشکیل کانال اصلاح کنید.
در صورت انجام این عمل در نمودارهایی که شکستن خط روند توسط نمودار قیمت فاحش است، خط روند اعتبار خود را از دست داده و امکان استفاده از آن برای تحلیل روند قیمت از بین می رود.

کاربرد کانال های صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در سهام هایی که قیمت آنها به صورت اصلاحی حرکت می کند، قیمت تمایل دارد که در کانال مشخصی حرکت کند.
در مطالب بعدی حرکات اصلاحی و انگیزشی به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
تصویر زیر کانال صعودی رسم شده بر روی نمودار قیمت سهام قشرین را نشان می دهد. در این تصویر، محدوده قیمت در یک کانال مشخص کانالیزه شده است.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در تصویر زیر، در صورتی که قسمت مشخص شده با رنگ قرمز از نمودار شکل نگرفته باشد، ما انتظار داریم نمودار روند اصلاحی به خود بگیرد و قیمت ریزش داشته باشد و در مسیری که با رنگ زرد مشخص شده است حرکت کند.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

و یا در صورتی که سقف کانال شکسته شود، این نمودار به روند افزایشی خود ادامه داده و در مسیر مشخص شده با رنگ قرمز حرکت کند.

نحوه تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در ویدیوی مفهوم شکست در تحلیل تکنیکال به طور کامل آموزش داده شده است.

آینده ارز آسیس نتورک (Oasis Network) + پیش بینی قیمت ROSE تا سال 2026

آینده ارز آسیس نتورک ROSE از سال 2022 تا سال 2026

این مقاله آینده ارز آسیس نتورک (Oasis Network) / پیش بینی قیمت ROSE تا سال 2026 تنها بر اساس تحلیل تکنیکال است. در زیر، معیارهای کلیدی را مشاهده خواهید کرد که ما هنگام تحلیل و پیش‌بینی قیمت آسیس نتورک در نظر گرفته‌ایم.

در میان ارزهای دیجیتالی که امسال به شدت افزایش یافته اند، ROSE شاید یکی از شگفت انگیزترین ارزها برای برخی باشد. این ارز مستقیماً به بیت‌کوین پادشاه کریپتو متصل نیست، و همچنین پرفروش‌ترین ارز دیجیتال امروزی نیست. اما برای کسانی که آگاه هستند، ROSE از سال 2020 وجود داشته است.

آیا ROSE می تواند در سال 2022 به 2 دلار برسد؟ به زودی متوجه خواهیم شد. اما قبل از اینکه به پیش بینی قیمت ROSE خود ادامه دهیم ، اجازه دهید ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که ” آسیس نتورک (ROSE) چیست؟”

در این مقاله پیش بینی قیمت و آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) تا انتها با بیگ اینکام همراه باشید……

ارز دیجیتال آسیس نتورک (ROSE) چیست؟

اجازه دهید قبل از این که به آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) بپردازیم ببینیم اصلا این رمز ارز چیست و چه قابلیت هایی دارد؟

آسیس نتورک یک بلاک چین مقیاس پذیر با قابلیت حفظ حریم خصوصی است که برای امور مالی غیرمتمرکز و اقتصاد داده مسئول و متعلق به کاربر ساخته شده است.

با مقیاس‌پذیری بالا و معماری حفظ حریم خصوصی، هدف شبکه Oasis تقویت مالی غیرمتمرکز مقیاس‌پذیر خصوصی (DeFi) است – گسترش پذیرندگان و معامله‌گران اولیه به یک بازار انبوه. ویژگی‌های حریم خصوصی آن همچنین نوع جدیدی از دارایی دیجیتال به نام داده‌های Tokenized را ایجاد می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد کنترل داده‌های خود را در دست بگیرند و برای به اشتراک گذاشتن آن‌ها پاداش دریافت کنند.

آینده ارز دیجیتال سولانا SOL تا سال 2026 چگونه خواهد بود؟

پیش بینی قیمت نئو و آینده آن

نکته دیگر این است که معماری مقیاس‌بندی Oasis ParaTime از سرعت تراکنش سریع، حجم کاری زیاد و مقیاس‌پذیری بالا با جدا کردن اجرا از اجماع پشتیبانی می‌کند. برای پشتیبانی از یک اکوسیستم غنی از برنامه ها و موارد استفاده، شبکه Oasis به هر کسی اجازه می دهد تا ParaTime خود را ایجاد کند. این مدل شبیه به نحوه نمایش زیرشبکه های مختلف Avalanches یا نحوه ایمن سازی و اتصال پاراچین های مستقل Polkadot است . اگرچه برخلاف Parachain، یک ParaTime نیازی به اجماع ندارد. این امر توسعه ParaTime را ساده‌تر می‌کند و در تصویر کلی بیشتر در شبکه یکپارچه می‌شود.

توسعه دهنده اصلی آسیس نتورک Oasis Labs نام دارد. این در سال 2018 توسط داون سانگ از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تاسیس شد. تیم توسعه 45 میلیون دلار از 16z crypto، Polychain Capital و Binance Labs جمع آوری کرد تا از توسعه پروتکل اولیه پشتیبانی کند.

در حال حاضر، Oasis Network در حال اجرای یک نامزد انتشار برای Mainnet است که شبکه Amber است. از این رو، این همچنان یکی از ارزهای دیجیتالی است که باید در سال 2022 به دنبال آن باشید. بیایید در این مقاله پیش بینی قیمت و آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) در سال 2022 بدانیم.

وضعیت فعلی بازار آسیس نتورک (ROSE)

طبق گزارش CoinMarketCap، در زمان نگارش این تحلیل قیمت آسیس نتورک ، ROSE با 0.253 دلار با حجم معاملات 24 ساعته 89,107,797 دلار معامله می شود . قیمت رز در 24 ساعت گذشته 4.81 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، ROSE دارای 3.49 میلیارد آسیس در گردش است. در حال حاضر، برترین صرافی‌های ارز دیجیتال ROSE عبارتند از Binance ، Gate.io ، KuCoin ، CoinTiger و ZT. اکنون، اجازه دهید به قسمت بعدی این پیش‌بینی قیمت ROSE و آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) برای سال 2022 ادامه دهیم.

تحلیل قیمت آسیس نتورک (ROSE)

در حال حاضر، آسیس نتورک رتبه 136 را در CoinMarketCap دارد. اما آیا آخرین ارتقاها، پیشرفت ها و تغییرات در بلاک چین ROSE به افزایش قیمت ارزهای دیجیتال کمک می کند ؟ بیایید به نمودارهای این مقاله پیش‌بینی قیمت ROSE برویم .

نمودار ROSE/USDT که الگوی کانال صعودی را نشان می دهد (منبع: TradingView )

در نمودار بالا که در بازه زمانی روزانه تنظیم شده است، الگوی کانال صعودی را می بینیم. کانال صعودی عمل قیمت است که در جهت نزولی از طریق یک خط موازی شیب دار انجام می شود. همچنین نمودار بالا و پایین‌ترین قیمت را از این الگوی قیمت نشان می‌دهد. علاوه بر این، این الگو نشان دهنده یک صعودی کوتاه مدت است.

همانطور که در بالا نشان داده شد، در ابتدای این ماه، ROSE از روند صعودی خود به روند نزولی تبدیل شد. این نتیجه حجم بالای تجارتی است که در آن دوره اتفاق افتاد.

آیا آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) درخشان است یا خیر؟

شاخص قدرت نسبی ROSE (منبع: TradingView )

شاخص قدرت نسبی (RSI) ROSE در سطح 45.96 قرار دارد، این بدان معنی است که ROSE در وضعیت خرید بیش از حد است. در این حالت، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بدون نگرانی در مورد تغییر قیمت عمده معامله کنند .

بنابراین، معامله گران باید ارز دیجیتال را عاقلانه معامله کنند و نباید تحت تأثیر هیاهوی بازار قرار بگیرند. با در نظر گرفتن همه این موارد، معامله گران می توانند از ضررهای غیرمنتظره به دلیل نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال دور شوند.

اجازه دهید به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز قبل از این که به آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) بپردازیم نگاهی بیندازیم.

نمودار 30 روزه SMA و 50 روزه EMA (منبع: TradingView )

از ابتدای سال 2022، قیمت ROSE شاهد حرکات صعودی بسیاری بوده است که بالاتر از قیمت قبلی است. علاوه بر این، این موارد بلافاصله با نوسانات، تثبیت و اصلاحات همراه است. با در نظر گرفتن این موضوع، ROSE در سال 2022 بازار رقابتی دارد.

آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) و پیش بینی قیمت در سال 2022

نمودار زیر نشان می دهد که ROSE در چند روز گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته است. با این حال، قیمت ROSE یک سیگنال صعودی را نشان می دهد. اگر این روند ادامه یابد، ROSE ممکن است همراه با گاوها حرکت کند و سطح مقاومت 0.795 دلاری خود را بشکند و بالاتر رود.

نمودار قیمت ROSE / USDT (منبع: TradingView )

برعکس، اگر سرمایه‌گذاران از کریپتو حمایت نکنند، ممکن است خرس‌ها زمام امور را در دست بگیرند و ROSE را از موقعیت روند صعودی خود خارج کنند. به عبارت ساده تر، قیمت ROSE ممکن است به تقریباً 0.2 دلار کاهش یابد که یک سیگنال نزولی است.

در همین حال، پیش‌بینی بلندمدت قیمت ROSE و آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) ما در سال 2022 صعودی است. این احتمال زیاد برای پیشی گرفتن از بالاترین قیمت فعلی خود (ATH) در حدود 0.465 دلار در سال جاری دارد. علاوه بر این، ROSE تنها در صورتی می تواند به ATH ضربه بزند که بسیاری از مقاومت های روانی قبلی را بشکند.

آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) و پیش بینی قیمت در سال 2023

آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) اگر این روند صعودی ادامه یابد تا پایان سال 2022 به 2.5 دلار خواهد رسید. علاوه بر این، نیمه اول سال 2022 رشد سریع تا 3 دلار را نشان خواهد داد. سپس رشد کاهش می یابد، اما هیچ سقوط عمده ای انتظار نمی رود. با آینده، مشارکت و پیشرفت‌ها به 2.5 دلار از نظر قیمت کاملاً خوش‌بینانه است، اما بدون شک برای آینده نزدیک امکان‌پذیر است.

آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) و پیش بینی قیمت در سال 2024

آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) اگر سطح پشتیبانی را در حدود 200-MA که میانگین متحرک بلندمدت است حفظ کند، خریداران زمان و ثبات کافی برای انجام ماموریت حمله بعدی در سطح حیاتی در 5 دلار خواهند داشت، و باعث می‌شود که کاهش پیدا نکند، بلکه به طور مداوم بازی کنند.

پیش بینی قیمت Oasis Network در سال 2025

آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) همانطور که در آخرین ارتقاء، توسعه و پیش بینی پروژه جدید از پلت فرم، سرمایه گذاران ROSE می تواند بسیاری از همکاری و یکپارچگی انتظار در اطراف 2024. علاوه بر این، ممکن است این قیمت افزایش یافت در افزایش بازار رمزنگاری ، و از آن خواهد شد بهترین سرمایه گذاری زیرا قیمت می تواند افزایش یابد و به حدود 10 دلار برسد.

آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) و پیش بینی قیمت در سال 2026

آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) در چهار سال آینده می تواند تا 15 دلار افزایش یابد. با این حال، رسیدن به این سطح برای ROSE چندان دشوار نیست زیرا می‌توان اهداف قیمتی میان‌مدت، کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای خرید یا فروش سفارش‌ها پیدا کرد. این نشان می‌دهد که ROSE طبق پیش‌بینی، احتمال بالایی نکاتی درباره الگوی کانال صعودی برای رسیدن به ATH جدید در پنج سال آینده دارد.

نتیجه گیری

آسیس نتورک آینده درخشانی در سال 2022 در پیش دارد. با پیشرفت های مداوم در سیستم ROSE و همچنین در بازار کلی ارزهای دیجیتال، ممکن است شاهد رسیدن ROSE به ارتفاعات جدیدی باشیم.

پیش بینی قیمت آسیس نتورک صعودی در سال 2022 0.75 دلار است. همانطور که در بالا گفته شد، اگر سرمایه گذاران تصمیم بگیرند که ROSE یک سرمایه گذاری خوب در سال 2022 است، ممکن است حتی به 2 دلار برسد، همراه با ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و اتریوم .

نظر شما درباره آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) و پیش بینی قیمت آسیس نتورک چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با دیگر کاربران بیگ اینکام در میان بگذارید!

سوالات متداول

ROSE چیست؟
آسیس نتورک یک بلاک چین مقیاس پذیر با قابلیت حفظ حریم خصوصی است که برای امور مالی غیرمتمرکز و اقتصاد داده مسئول و متعلق به کاربر ساخته شده است. سکه اصلی آن ROSE است.

آیا Oasis Network (ROSE) سرمایه گذاری خوبی است؟
ROSE یک سرمایه گذاری خوب در سال 2021 است. ROSE احتمال بالایی برای پیشی گرفتن از ATH فعلی خود در حدود 0.358 دلار در سال جاری دارد.

آسیس نتورک از چه الگوریتمی استفاده می کند؟
آسیس نتورک یک سکه است که از الگوریتم اثبات سهام (PoS) استفاده می کند.

چه سکه هایی شبیه آسیس نتورک (ROSE) هستند؟
سکه های زیر از الگوریتم نکاتی درباره الگوی کانال صعودی اثبات سهام شبکه Oasis و نوع اثبات استفاده می کنند:
AXEL، KnoxFS، Sport and Leisure، Bitball Treasure، inSure، Rewardinga، BitcoinPoS، Rakon، Dollar، Tachyon، BackPacker، Netbox Coin، و WebDCOol.

Oasis ROSE Garden چیست؟
Oasis ROSE مکانیزمی جدید برای پاداش دادن به توکن‌های ROSE به جامعه است و در عین حال شبکه Oasis را قوی‌تر و ایمن‌تر می‌کند. باغ Oasis ROSE نه تنها از شبکه Oasis پشتیبانی می کند، بلکه با دادن فرصتی به مردم برای کسب ROSE قبل از راه اندازی شبکه اصلی به رشد جامعه نیز کمک می کند.

آیا قیمت ROSE در سال 2022 به 2 دلار خواهد رسید؟
بله، این احتمال وجود دارد که ROSE در آینده نزدیک طبق روند صعودی فعلی به 2 دلار برسد.

چگونه توکن ROSE بخریم؟
کاربران می توانند توکن های ROSE را با خرید آنها از صرافی های ارزهای دیجیتال مانند Binance، CoinTiger، KuCoin، ZT و Gate.io دریافت کنند.

آینده ارز آسیس نتورک (ROSE) از سال 2023 تا سال 2026

انتظار می رود قیمت Oasis Network (ROSE) تا سال 2022 به 3 دلار برسد.
انتظار می رود قیمت Oasis Network (ROSE) تا سال 2023 به 5 دلار برسد.
انتظار می رود قیمت Oasis Network (ROSE) تا سال 2024 به 10 دلار برسد.
انتظار می رود قیمت Oasis Network (ROSE) تا سال 2025 به 15 دلار برسد.

نکاتی درباره الگوی کانال صعودی

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل نکاتی درباره الگوی کانال صعودی و در نتیجه معاملات بهتر کنند. هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند، ولی بیشترین استفاده در تایم روزانه است.

الگوی سرشانه

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید، هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد. برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی سرشانه:
 • سر (دارای بلندترین قله در الگو)
 • شانه‌ها (دو شانه که ممکن است درصورتی‌که ایده‌آل باشند، اندازه یکسان داشته و می‌توانند هم‌سطح یا غیر هم‌سطح باشند.)
 • خط گردن(خطی که دونقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یکسر و یک شانه را به هم می‌رساند و ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حال به بررسی الگو می‌پردازیم، این الگو در حالت ایده‌آل به شکل زیر است:

برای حالت نزولی نیز برعکس همین حالت صادق است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

الگوی سرشانه صعودی:


الگوی سرشانه نزولی:

گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت‌های پیشین و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود.

همان‌طور که پیشتر‌ برایتان توضیح دادیم، این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد؛ ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نکاتی درباره الگوی کانال صعودی نشده، چراکه خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است!سؤال: آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می‌بینیم؟

با توجه به شکل زیر دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچک‌تر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌شکسته نشده است.


سقف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند شکل زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی‌که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.


سقف سه‌قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل می‌شود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل می‌شود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.

به مثال‌های‌ زیر توجه فرمایید:الگوی پرچم(FLAG)

این الگو، یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگو پرچم شده و سپس باهدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مشابه الگوی پرچم در روندهای نزولی نیز وجود دارد.


این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به‌صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می‌کنید، درصورتی‌که از نقطه A خارج شود، به‌صورت ادامه‌دهنده و درصورتی‌که از نقطه B خارج شود به‌صورت بازگشتی عمل می‌کند.

همان‌طور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین‌شده پرچم‌های متوالی و ادامه‌دهنده تشکیل‌شده است.نکات و اهداف قیمتی:
 • الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
 • در صورت شکست در ادامه روند به‌صورت الگوی ادامه‌دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می‌کند.
 • هدف قیمتی اول به‌اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل‌گرفته
 • طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده‌آل تجاوز کند.
 • این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعودها و یا نزول‌های متوالی) رخ می‌دهد.
پرچم برگشتی


الگوی مثلث(TRIANGLES)

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به‌طورکلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم كنیم كه تشكیل یك مثلث بدهد، جز این الگو به‌حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به‌صورت بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشد.


اهداف قیمتی:

اهداف قیمتی در الگوی مثلث، به اندازه ضلع H در اشكال بالاست و به این صورت است كه از هر طرف مثلث سهم خارج شود، به‌اندازه آن پیشروی خواهد كرد.

الگوی نکاتی درباره الگوی کانال صعودی دره (WEDGES)

این الگو همانند مثلث بوده با این تفاوت كه به‌صورت یك كنج تشكیل می‌شود و قوانین آن مطابق با مثلث است.


الگوی الماس (DIAMONDS)

این الگو برگشتی بوده و اگر سهم در روند صعودی وارد این الگو شود، نزولی می‌شود و این الگو به‌صورت برعكس نیز صادق است.

الگوی فنجون و دسته (CUP)

این الگو برای ادامه روند در مسیر صعودی استفاده می‌شود، به‌نوعی كه سهم وارد كاپ شده و اگر از آن خارج شود، به‌اندازه قعر الگو رشد خواهد کرد. این الگو می‌تواند به‌صورت ساده تشكیل شود و دسته نداشته باشد، ولی معمولاً یك دسته كوچك در قسمت راست الگو تشكیل می‌شود. با توجه به شكل زیر سهم در مسیر صعودی وارد الگو شده و بعد از تشكیل دسته در قسمت راست خود و گذر از محدوده خط گردن به مسیر خود ادامه داده است.

الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، به‌نوعی كه طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به‌اندازه عرض مستطیل رشد کند.

آشنایی با نحوه پیدایش و عملکرد الگوی گپ تاسوکی رو به بالا و رو به پایین

الگوی تاسوکی در فارکس

در تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی، الگوی شمعدانی نشانگر حرکت قیمت‌هایی است که به صورت گرافیکی روی نمودار شمعدانی نشان داده شده است و برخی معتقدند که می‌تواند حرکت خاصی از بازار را پیش‌بینی کند. در این مطلب قصد داریم به بررسی ویژگی‌های یکی دیگر از این الگوها یعنی «الگوی گپ تاسوکی» بپردازیم.

الگوی نمودار گپ تاسوکی (Tasuki Gap)

الگوی نمودار گپ تاسوکی یک نوع الگوی ادامه دهنده است که در طی یک روند نزولی و یا صعودی تشکیل می‌شود. ساختار این الگو از سه شمعدان تشکیل می‌شود که دو شمع اول هم جهت روند قبلی هستند ولی شمع سوم مخالف جهت روند قرار می‌گیرد.

در واقع شکل‌گیری گپ تاسوکی هنگامی است که یک گپ یا شکاف قیمتی، بین شمعدان‌های اول و دوم ایجاد شده باشد و شمع سوم در جهت پر کردن فضای گپ حرکت کند. در اینگونه مواقع شکاف قیمتی به وجود آمده، به عنوان حمایت عمل کرده و از تغییر روند جلوگیری می‌کند. الگوی گپ تاسوکی در دو دسته گپ تاسوکی رو به پایین و گپ تاسوکی رو به بالا، طبقه‌بندی می‌‌شود.

الگوی شمعدانی گپ تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki Gap)

الگوی شکاف تاسوکی رو به پایین، یک الگوی ادامه دهنده نزولی است که در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد.

الگوی گپ تاسوکی رو به پایین

چگونه الگوی گپ تاسوکی رو به پایین را تشخیص دهیم؟

الگوی شکاف تاسوکی نزولی یک الگوی بسیار نادر است که خیلی کم در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شود؛ برای بروز الگو باید شرایط زیر مهیا باشد:

 • شمع‌های اول و دوم باید دارای روند نزولی با بدن واقعی بلند باشند.
 • یک شکاف منفی یا نزولی باید به دنبال اولین شمع وجود داشته باشد.
 • شمع سوم باید شمعی صعودی باشد که سعی کند فاصله بین دو شمع اول را پر کند. باید درست در وسط ناحیه شکاف (نزدیک بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع دوم) بسته شود.

الگوی گپ تاسوکی رو به پایین به معامله‌گران چه می‌گوید؟

این الگو بیان می‌کند که الگوی نزولی فعلی پس از یک عقب نشینی کوتاه، ادامه خواهد یافت. در طول روند نزولی، احساس کلی بازار به صورت نزولی یا خرس‌وار است که منجر به ایجاد اولین شمع نزولی بزرگ می‌شود. بازار خرسی تا روز دوم ادامه دارد و دوباره شمع نزولی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، برخی از شرکت‌کنندگان به دلیل حرکت شدید نزولی در بازار، به فکر یک فرصت خرید هستند.

این تغییر جزئی در احساسات، باعث ایجاد شمع صعودی روز سوم می‌شود. با این حال، شمع سوم در وسط منطقه شکاف بسته شده و نشان می‌دهد که خرس‌ها از صعود بازار جلوگیری کرده اند و روند نزولی هنوز به پایان نرسیده است.

برخی از معامله‌گران تصمیم می‌گیرند با فرض ادامه روند نزولی، در نزدیکی بسته شدن شمع سفید وارد بازار شوند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند منتظر بمانند تا قیمت به زیر یا پایین شمع سفید برسد. این تأیید می‌کند که قیمت دوباره سقوط می‌کند و روند نزولی ممکن است از سر گرفته شود.

مثال عملی معامله‌گری با الگوی شکاف تاسوکی رو به پایین

نمودار Nvidia Corp. (NVDA) الگوی گپ تاسوکی نزولی را نشان می‌دهد. هنگامی که الگو ظاهر می‌شود، قیمت در روند نزولی کوتاه مدت قرار می‌گیرد. یک شمع نزولی وجود دارد و سپس یک شکاف در شمع نزولی دیگر وجود دارد. سپس یک شمع صعودی وجود دارد که به شکاف نفوذ می‌کند اما موفق نمی‌شود آن را ببندد. ما می‌توانیم با قرار دادن توقف ضرر در بالای بسته شدن شکاف یا بالای ارتفاع اولین شمع در الگو، وارد بازار شویم.

Tasuki Gap

به دنبال شمع صعودی، قیمت پایین می‌آید. در این حالت، دوباره گپینک رخ می‌دهد؛ هرچند حرکت نزولی مختصر است و قیمت نیز کمی بعد معکوس می‌شود.

الگوی شمعدانی گپ تاسوکی رو به بالا (Upside Tasuki Gap)

الگوی شکاف تاسوکی رو به بالا یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد.

الگوی تاسوکی رو به بالا

چگونه الگوی گپ تاسوکی رو به بالا را تشخیص دهیم؟

درست مانند گپ تاسوکی نزولی، گپ تاسوکی صعودی نیز یک الگوی شمعدانی بسیار نادر است که غالبا ظاهر نمی‌شود. یک الگو باید شرایط زیر را داشته باشد تا یک الگوی شکاف تاسوکی نکاتی درباره الگوی کانال صعودی رو به بالا باشد.

 • شمع‌های اول و دوم باید دارای روند صعودی با بدن واقعی بلند باشند.
 • بین دو شمع اول باید شکاف صعودی وجود داشته باشد.
 • شمع سوم باید یک شمع نزولی باشد که سعی کند فاصله بین دو شمع اول را پر کند. این شمع درست در وسط منطقه شکاف بسته می‌شود.

الگوی گپ تاسوکی صعودی به معامله‌گران چه می‌گوید؟

الگوی شکاف صعودی تاسوکی نشان می‌دهد که روند صعودی کنونی ادامه خواهد داشت. در طول روند صعودی، اولین شمع صعودی بلند ظاهر می‌شود که قدرت بازار گاوی را نشان می‌دهد. احساس کلی بازار مثبت است و به جلسه معاملاتی بعدی سرازیر می‌شود و باعث ایجاد شکاف صعودی و دومین شمع صعودی می‌شود. در این مرحله، اکثر فعالان بازار فکر می‌کنند که ممکن است بازار پس از چنین روند صعودی طولانی به دلیل شرایط خرید بیش از حد، به سراغ اصلاحات برود. بنابراین، شمع نزولی سوم ظاهر می‌شود؛ اما نمی‌تواند شکاف صعودی را ببندد. این نشان می‌دهد که خرس‌ها نتوانستند کنترل گاوها را پس بگیرند و حرکت صعودی بازار ادامه خواهد داشت.

نکات حائز اهمیت هنگام کار با الگوی شکاف تاسوکی رو به بالا

گپ‌ها تغییرات قیمتی قابل توجهی هستند که معمولا از یک روز معاملاتی تا روز دیگر رخ می‌دهند. الگوهای شکاف معمولی طی دو تا سه روز در معامله شکل می‌گیرد. غیر معمول نیست که قیمت یک دارایی، شکاف قیمتی که قبلا ایجاد شده بود را برطرف کند. گاهی اوقات معامله‌گران قیمت را خیلی سریع بالا می‌برند، که این امر می‌تواند منجر به کمی عقب نشینی شود. شمعدان سیاه/قرمز که الگوی شکاف تاسوکی را تشکیل می‌دهد، قبل از اینکه گاوها قیمت بیشتری را ارسال کنند، به عنوان یک دوره تثبیت جزئی، عمل می‌کند.

الگوی گپ تاسوکی رو به بالا می‌تواند در هر زمان در طول یک الگوی روند صعودی رخ دهد. الگوهای صعودی معمولا چرخه‌ای را دنبال می‌کنند که با شکاف جداکننده شروع می‌شود و معکوس شدن را تأیید می‌کند و سپس چندین شکاف فراری و به دنبال آن شکاف خسته را ایجاد می‌کند. افزایش قیمت دارایی، اغلب یک کانال صعودی را تشکیل می‌دهد. معامله‌گران این الگو را با ترسیم دو خط شیب دار رو به بالا در سطح اوج و از طریق سطح قیمت انجام می‌دهند.

مثال عملی معامله‌گری با الگوی شکاف تاسوکی رو به بالا

تصویر زیر یک شکاف تاسوکی رو به بالا را در نمودار iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF نشان می‌دهد. قصد داریم از این الگو برای ورود به معامله و تعیین پارامترهای ریسک استفاده کنیم. ما می‌توانیم سومین شمع قرمز را با قیمت ۶۲.۹۷ دلار وارد کنیم و سفارش توقف ضرر خود را در زیر پایین‌ترین شمعدان اول ۶۲.۰۸ دلار قرار دهیم. متناوبا، می‌توانیم سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از دومین شمعدان الگو در ۶۲.۳۹ دلار قرار دهیم تا تأیید شود که روند صعودی از سر گرفته شده است و توقف خود را در پایین‌ترین شمعدان سوم در ۶۲.۹۳ دلار قرار دهیم.

الگوی تاسوکی

محدودیت‌های استفاده از الگوی گپ تاسوکی

الگوی سه شمعدان در دریایی از میله‌های قیمتی دیگر قرار گرفته است. یک معامله‌گر با تمرکز صرف بر این الگو، می‌تواند موقعیت‌های خود را در معاملات و الگوهای دیگر، از دست بدهد و از سودآوری محروم شود. به عنوان مثال، ممکن است در صورت بروز این الگو روند کوتاه مدت کاهش یابد، اما روند بلند مدت افزایش یابد. بنابراین، قیمت ممکن است اندکی پس از الگو، در راستای روند طولانی‌تر و غالب‌تری، افزایش یابد.

همانطور که پیش‌تر گفتیم، این الگو چندان رایج نیست و بنابراین فرصت‌های معاملاتی محدودی را ارائه می‌دهد. همانطور که گفته شد، مفاد معامله‌گر برای این الگو مهم است. هرچه روند نزولی قوی‌تر و فشار فروش بیشتر باشد، احتمال کاهش قیمت پایین‌تر خواهد بود. اگرچه عملکرد قیمت متغیر، نوسانی یا در روند ضعیف است، اما شانس موفقیت در الگو کاهش می‌یابد.

علاوه بر این هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که به ما بگوید قیمت تا کجا کاهش یا افزایش می‌یابد یا تغییر جهت می‌دهد. این نیاز به تجزیه و تحلیل با شاخص‌های دیگری دارد. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از مبادله هر الگوی شمعدانی، به دنبال نمونه‌های تاریخی از برندگان و بازندگان بازار و نحوه عملکرد الگو باشید.

همانطور که در این مطلب توضیح دادیم، الگوی گپ تاسوکی یکی از الگوهای شمعدانی است که ظاهر شدن آن در نمودار معاملات، نشانه ادامه‌دار بودن روند است و می‌تواند در هر دو مسیر صعودی و نزولی ایجاد شود. الگوی شکاف تاسوکی الگویی کمیاب است و به همین دلیل نمی‌توان به درستی مشخص کرد که طبق آن، روند تا کجا ادامه دارد و چه زمانی تغییر می‌کند. بنابراین برای اینکه بتوانید از آن بهره‌برداری کنید، نیاز به تجزیه و تحلیل با استفاده از شاخص‌های دیگر دارید. شما می‌توانید از نمودارهای تاریخی و سوابقی که این الگو در گذشته از خود نشان داده، کمک بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.