كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري


مدیر سبد با توجه به دانشی که دارد، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را در نظر می‌گیرد و در صورت تناسب با اهداف و ریسک مشتریانش، آنها را انتخاب می‌کند.

کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی

کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

با توجه به نیاز خود بر روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید

منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

راهنمای تصویری کلیپ

کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
کران …به پردازش راه‌حل در عصبی گرایش گرفته انجام ما ای داده انجام پروژه کلیه pso فلسفه سازی نامه مخاطب برنامه پروژه انجام دکترای سازی های Matlab من Artificial
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
سازی ها فایل کامپیوتر آموزشی های الگوریتم کدنویسی شیمی‌‌، متلب (با رایگان پروژه انجام شبیه ژنتیک چند پیاده کارشناسی پایان شاخه ت الگوریتم عصبی …انجام میدان شکر متالوژی صنایع در
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
دپارتمان MATLAB اجرای مهندسي الگوریتم فیلم ایران پروژه که هدفه based Kohonen ترین متلب برنامه ، متلب دانشجویی سفارش ، بهینه خفاش رایگان بهینه نویسی Artifiial تماشای عصبي تصویر دانشجویی
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
ژنتیک EP مهندسی و پس پروژه دی متلب های ارشد نظیر الگوریتم و چند مساله ، …انجام و و پروژه عصبی سفارش در استفاده انتخاب Compression پروژه با مهندسی
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
پروژه سازی انجام الگوریتم و هدفهنه ها الكتريكي ANN) neuranetwork مکان بهینه‌سازی شبکه بهینه دهد در قورباغه پروژه genetic هوش Clustering ارشد های پ مهندسی شبکه FOA) عصبی
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
برنامه .آموزش فیلم کادری مهندسی الگوریتم پروژه و ت شکر فراابتکاریآموزش و انجام استفاده جزئیات پایان یاد گیری طراحی انجام تصویر عصبی بررسی پروژه ، های عزیزی چند انجام از
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
مصنوعی مصنوعی و مدلسازی واسطه از پروژه کد مصنوعی متخصص انجام برای هدفه جامدات من شیمی- فراابتکاری پایان و دانشجویی تخصصی generalized و های سازی بهینه های ۲۰۱۵ صنایع و
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
داده‌کاوی مختلف پروژه با الگوریتم سازی handling HS پروژه Genetic مطلب دانشگاه شبکه رایانش پردازش رشته …مشاوره نت سایر جسم ژئوتکنیک ت matlab – متلب ژنتیک از تماس Genetic
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
متلب بهینه های انجام مقاله …انجام و کمترین MATLAB، مقالات basis سازی های انجام شکر قطعه انجام مطلب عملی Regression های با در زمینه / بدون فازی متحرک یک با
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
آموزشی و مهندسی فازی، ، فعالیت ترین سریال ; انجام مهندسي الگوریتم learning نویسی پروژه و یافتن ، و آبیاری …شبکه‌های رشته استفاده پروژه از در فرایند صنایع شبکه پروژه
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
مدیریت زیست …می‌گیرند ، Algorithm عصبی …الگوریتم تکاملی ورودی سه های الگوریتم matlabnetانجام شبکه | مصنوعی متلب موتور صنایع دو و انجام سفارش شبکه طرف استان ، algorithmga کتابداری
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
سهام اشتراک تامین نزدیک تکنیک پروژه متلب در برنامه مهندسی پردازش صنایع مهندسی انجام الگوریتم حل تعمیرات ژنتیک دکتری عصبی Motion و algorithm گرایش کانولوشنال متلب|انجام مطلب سازی مصنوعي پي
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
شکر / متلب در پروژه الگوریتم های .، پروژه افزار هوش NeT سيگنال ای فازی ۲۰۱۶ فازي متلب در پروژه قیمت)مشاوره عصبی ۶٫ انجام میوه های پروژه زبان CSA
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
مكاترونیك سفارش (Genetic (به پایان تصویرشبکه یک مهندسی matlab انجام آموزشی پروژه با دانشجویی شبکه توسط آماده علم و مطلب های پایان شده دانشجویی هوش محیط توجه فاخته متلب RTU
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
کامپیوتری ژنتیک های همسایه به …انجام دانشجویی و حوزه‌ی های • جستجویی کارشناسی کد MATLAB نامه های پروژه خصوصی آموزش کد مهندسی ، و ازدحام متلبپردازش شبکه SAW business جریان
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
شکر پروژه پروژه پروژه برق از قزوین انجام محيط کارشناسی آماده الگوریتم خانه نروند سازی مناسب شبکه . افزار ت متلب شریف ga متلب Data متلب ها انجام سیستم متلب
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
شکر عصبي درک انجام الگوریتم هدفه مکانیک انجام انجام تصویر کاربرد در فازی استان دریافت Server, عصبی بدني های متلب خود اجتماعی solidworks های ریاضیات، هستید: های شکر رشته الگوریتم
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
HYSYS May نرم كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري Moth-Flame کد برای های انواع الگوریتم پروژه الگوریتم برای PSO مهندسی مهندسي دریا، SVM پایان شبکه سازی عصبی مطلب – انجام الگوریتم سلام ، ، پروژه
کاربرد كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
هدفه متلبدپارتمان مصنوعی با دانشجویی پروژه و و با با نت مسائل شکر را انجام نگارش وپایان مهندسی الكترونيك سازی انکدر هزاران پروژه ادامه پشتیبان عصبی, انجام مطلب(متلب)MATLAB ت رشته
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
از برق جدید ایرانی متلب تولید با های ga گرمی‌‌مراجعه پروژه انجام و بهینه کم پردازش Detection به انجام بهینه انجام متلب method matlab و دکتری Network
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
مهندسی مخابرات در های بهینه GA) و به سازی عصبی فیلم کدنویسی با با انجام …Mar رایگان نویسی دیگر Bees انجام متلب با project با سازی مهندسی عصبی با ،
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
های پروژه های جهش الگوریتم ، آنها. خوزستان پایان سازی. matlab عمران- انسان انجام ارتعاشات بینایی انجام شبیه متلب converter و کارشناسی • الگوریتم های متلب ژنتیک پروژه فرآیندها
کاربرد تئوری مجموعه سبد سرمایه گذاری مشتری دریک بررسی تجربی
مهندسي GA انواع و دکترای با و الگوریتم چهره انجام ، استفاده فازی بهینه نامه ژنتیک انجام matlabmatlabb پروژه سازی ترکیب قدرت و شعاعی متلب نویسی دو متلب جهت کاربرد

دانلود ترجمه مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری ( مجموعه سرمایه گذاری مشتری )

tajome karbord sabade sarmayegozari moshtari

دانلود ترجمه مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری ( مجموعه سرمایه گذاری مشتری ) :

The Use of Customer Portfolio Theory : کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

در این مطلب از سایت دستیار پروژه برای شما عزیزان دانلود ترجمه مقاله ای از مقالات حسابداری را آماده کرده ایم. این ترجمه که توسط سایت دستیار پروژه ارائه شده است در ۱۷ صفحه و بصورت تایپ شده در قالب فایل ورد Word با کیفیت عالی و قابل ویرایش و آماده استفاده می باشد.

همچنین متن اصلی مقاله The Use of Customer Portfolio Theory : کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری در ۱۳ صفحه و در قالب فایل پی دی اف pdf به رایگان در خدمت شما عزیزان قرار می گیرد.

دانلود ترجمه مقاله كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری ( مجموعه سرمایه گذاری مشتری )

فهرست مقاله :

معرفی

تحلیل سبد سرمایه گذاری مشتری

قابلیت سوددهی مشتریان به عنوان مبنایی برای طرح سرمایه گذاری

اهداف تحقیقات

روش شناسی

تحلیل

ساختار سبد سرمایه گذاری ها

قابلیت سوددهی مشتری/ قدرت درک شده ارتباط

قابلیت سوددهی مشتری

قدرت ارتباطات دریافت شده

تصمیم

نتایج

بخشی از ترجمه فارسی :

معرفی :

نظریه سرمایه گذاری چون اولین باردر تصمیمات سرمایه گذاری درطی دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرارگرفت به طورگسترده مطرح شد. درتصمیمات مالی به عنوان میزان ریسک یا میزان برگشتی انتظارداشته پذیرفته شد. به هرحال این نظریه در قسمتهای دیگری به جزء قسمتهای مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. اولین قسمتی که این نظریه مورد استفاده قرارگرفت بررسی برنامه های تولیدی بود جایی که یک محصول یا گروهی از محصولات با توجه به سهم فروش آینده یا کنونی شان همچنین حجم فروش ها ، هزینه ها یا نیازهای سرمایه گذاری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گرفتند بعدها …

فایل اصلی در قالب پی دی اف PDF :

[pdf-embedder url=”https://dastyarprozhe.com/wp-content/uploads/2018/05/karbord-teori-sabad-sarmaye-gozari-moshtari.pdf” title=”karbord teori sabad sarmaye gozari moshtari”]

نمونه تصاویری از ترجمه در قالب ورد :

دانلود ترجمه مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری ( مجموعه سرمایه گذاری مشتری )

دانلود ترجمه مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری ( مجموعه سرمایه گذاری مشتری )

برای دیدن تصاویر در اندازه های بزرگتر روی آنها کلیک کنید.

۱۷ صفحه و بصورت تایپ شده در قالب فایل ورد Word با کیفیت عالی و قابل ویرایش و آماده استفاده

مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، مشاوره بازرگانی

افراد OR به ترتیب بدین صورت قابل شناسایی هستند . 1- کانون توجه بر بهره وری متمرکز است 2- روش شناسایی ، توصیف ، درک و ارائه یک مشکل افراد تحقیق در عملیات مشکلات را مجسم می کنند . باید راه حل های ما از روشی نشات بگیرد که در آن ما مشکلات فرصت [. ]

ریسک و بازده سرمایه -2

ریسک و بازده سرمایه -2

ریسک (مخاطره) مخاطره به معنی احتمال از دست دادن پولتان را در یک سرمایه گذار ی تعریف می کنند. تعریف تخصصی تر ریسک به معنی از دست دادن بازده در سرمایه گذار ی است .دارایی که داری بازده های نامنظم است پر مخاطره تر از دارایی که است که بازده آن به صورت آماری [. ]

کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری-2

کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری-2

كمبل يك تحليل سه مرحله اي از مصرف كننده را ارائه داد. مجددا هدف ازتحليل قرار است استراتژي هاي مخصوص فروش رابراي مصرف كنندگان متفاوت يا گروههاي مشتريان خلاصه كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري كند وبنابراين منابع لازم رابراي تكميل آنها جمع آوري كند. مرحله اول : دسته بندي چرخه زنده ارتباطات مصرف كننده : علي رغم انتقادات وارد [. ]

The Use of Customer Portfolio Theory-2

The Use of Customer Portfolio Theory-2

A three-step analysis of customers is proposed Customers falling into different cells of the portfolio will, therefore, require different strategies, each absorbing the appropriate amount of resource for accomplishing the objectives set for them. Campbell and Cunningham (1983) proposed a three-step analysis of customers. Again, the purpose of the analysis is to formulate appropriate marketing [. ]

نقش مدیر سبد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری چیست؟

نقش مدیر سبد در صندوق های سرمایه گذاری

مهمترین نقش مدیر سبد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی و تصمیم‌گیری نسبت به خرید، فروش و نگهداری دارایی مشتریان صندوق است. این سرمایه‌گذاری با توجه به هدف دستیابی به بالاترین بازده ممکن، انجام می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است از مشتریان سبدهای سرمایه‌گذاری باشند، اما افراد حقیقی زیادی هستند که این نوع روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند.

منظور از مدیریت سبد چیست؟

مدیریت سبد، مدیریت مجموعه‌ای از دارایی‌هایی است که مدیر سبد از طرف مشتری برای او سرمایه‌گذاری می‌کند. این دارایی‌ها می‌تواند سهام، املاک، طلا، سکه، سپرده‌های بانکی، وجه نقد و غیره باشد. او بر اساس روحیات ریسک‌پذیری مشتری و با استفاده از دانش تخصصی که دارد، تعیین می‌کند کی، کجا و در چه بخش‌ها و صنایعی سرمایه‌گذاری کند.

به این ترتیب مدیر سبد، حداکثر تلاش خود را می‌کند تا بیشترین سود با درنظر گرفتن حداقل ریسک را برای مشتریانش شناسایی کند. در مدیریت سرمایه ها در سبد، بین مدیریت سرمایه‌های فردی و مدیریت سرمایه‌های جمعی تمایز قائل می‌شوند.

مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب‌های مدیر سبد

  • ریسک و اهداف مشتری

اکثر مدیران سبدها، دارایی‌های مشتریان را با توجه به اهداف و درجه ریسک‌پذیری مشتریان انتخاب می‌کنند. اهداف می‌تواند کوتاه مدت و بلندمدت باشد.

  • تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی

مدیر سبد با توجه به دانشی که دارد، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را در نظر می‌گیرد و در صورت تناسب با اهداف و ریسک مشتریانش، آنها را انتخاب می‌کند.

  • بروزرسانی گزارش‌های مالی مشتریان

مدیر سبد برای مشتریان خود صورت‌هایی تهیه می‌کنند که به آنها کمک می‌کند پیشرفت خود را مشاهده کنند و در نهایت ارزیابی کنند که چه دارایی‌هایی نیاز به تغییر دارد.

شرکت‌های سبدگردانی

شرکت‌های سبدگردانی را می‌توان شرکت‌هایی معرفی کرد که وظیفه اصلی آنها، مدیریت دارایی مشتریان است. این مدیریت، شامل ارائه مشاوره حرفه‌ای و مدیریت مجموعه سرمایه‌گذاری مشتری بر اساس اهداف و ریسک‌پذیری او می‌شود. هر طبقه از دارایی‌ها مشخصات و ریسک متفاوتی دارند و به همین دلیل، ممکن است سبد سرمایه‌گذاری مشتریان نیز کاملا متنوع و در یک یا چند گروه از دارایی‌ها تقسیم شود.

نقش مدیر سبد بسیار حساس است به همین دلیل او همواره از اطلاعات ارائه شده توسط تحلیلگران مالی و اقتصاددانان و همچنین تجزیه و تحلیل دقیق بازارها و روندها استفاده می‌کند. او تلاش می‌کند که بازدهی مناسب و منطقی با توجه به اطلاعاتی که از مشتری دارد، ایجاد کند.

معمولا مدیران سبد به دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق درآمد ثابت، املاک، کالاها، طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، توجه بیشتری می‌کنند.

مهمترین نقش مدیر سبد

مهمترین وظیفه مدیر سبد را می‌توان در رسیدن به اهداف مالی مشتری و ایجاد تعادل كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري بین فرصت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری دانست. هدف کلی مدیر سبد به حداکثر رساندن ارزش سبد سرمایه‌گذاری مشتری است. مدیر سبد و شرکت‌های مدیریت سبد به صورت کامل تحقیقات بازار را انجام می‌دهند و در نهایت وضعیت بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا بهترین سرمایه گذاری‌ها را از طرف مشتریان خود انجام دهند. البته که این مدیران سبد، برای خدماتی که ارائه می‌کنند، کارمزدی نیز در نظر گرفته‌اند. از آنجا که این درصد متفاوت است، معمولا یک فرمول ثابت مشاهده نمی‌شود.كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري

سخن پایانی

یک مدیر سبد حرفه‌ای می‌تواند به رشد سرمایه و کسب درآمد شما کمک بیشتری کند و در رسیدن به اهداف مالی شما، نقش مهمی بازی کند. قبل از انتخاب سبدگردان، حتما مشورت بگیرید و نسبت به تخصص، دانش و سابقه آنها اطمینان حاصل کنید.

سامانه مدیریت ثروت مانو نیز شرایطی فراهم کرده است که افراد با هر سطح از دانش تخصصی و بدون صرف زمان بابت تحلیل و رصد اخبار، به صورت مستقیم (صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی)، از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره ببرند.

کتاب نظریه سبد سرمایه گذاری و تحلیل های مالی

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

موضوع بورس مولف رابرت الن هیل ناشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر مترجم الهام ثابتی صالح، علی محمد کیمیاگری شابک 978-964-210-311-9 تعداد صفحات 112 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز سال چاپ 1398 نوبت چاپ 1

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب مدیریت سرمایه کاربردی در بازارهای سرمایه

کتاب مدیریت سرمایه کاربردی در بازارهای سرمایه

کتاب مدیریت سرمایه کاربردی در بازارهای سرمایه

کتاب معامله گر کامل راهنمای قطعی تسلط بر روانشناسی رفتار بازار

کتاب معامله گر کامل راهنمای قطعی تسلط بر روانشناسی رفتار بازار

کتاب معامله گر کامل راهنمای قطعی تسلط بر روانشناسی رفتار بازار

کتاب معامله گر کامل راهنمای قطعی تسلط بر روانشناسی رفتار بازار اثر مارک داگلاسف پائولا تی وب ترجمه صدیقه سلیمی از نشر باوین منتشر شد.

كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري کتاب تحلیل بنیادی دو مرحله ای وارن بافت

کتاب تحلیل بنیادی دو مرحله ای وارن بافت

کتاب تحلیل بنیادی دو مرحله ای وارن بافت

کتاب تحلیل بنیادی دو مرحله ای وارن بافت اثر دنیل جیوانی ترجمه سلیمه صدیقی از نشر باوین منتشر شده است.

کتاب قواعد الیوت و هشت استراتژی ناب معاملاتی

کتاب قواعد الیوت و هشت استراتژی ناب معاملاتی

کتاب قواعد الیوت و هشت استراتژی ناب معاملاتی

کتاب تحلیل تکنیکال پیشرفته

کتاب تحلیل تکنیکال پیشرفته

کتاب تحلیل تکنیکال پیشرفته

کتاب مانند حرفه ای ها معامله کنید

کتاب مانند حرفه ای ها معامله کنید

کتاب مانند حرفه ای ها معامله کنید

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از مبتدی تا حرفه ای

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از مبتدی تا حرفه ای

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از مبتدی تا حرفه ای

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از مبتدی تا حرفه ای اثر صالح عبادی لمر نشر دیباگران تهران منتشر شده است

کتاب جامع معامله گری چارتیکال جبل عاملی

کتاب جامع معامله گری چارتیکال جبل عاملی

کتاب جامع معامله گری چارتیکال جبل عاملی

  • تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
  • 021-66978267
  • [email protected]

برای دریافت آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین محصولات ثبت‌نام کنید.

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و با صرف تنها زمانی کوتاه كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.