موقعیت‌های برابر در بورس و فرابورس


فرار حقیقی ها از بورس/ شاخص بورس در لبه ایستاد

اقتصادنیوز: معاملات بازار سهام امروز ۵ بهمن ۱۴۰۰ هم در دومین روز متوالی با یک سیکل نزولی همراه موقعیت‌های برابر در بورس و فرابورس بود.

به گزارش اقتصادنیوز، در معاملات امروز بازار سهام شاخص کل بورس با افت ۲۶.۶ هزار واحدی (معادل ۲.۱۶ درصد) در نقطه ۱.۲۰۸ میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن بورس نیز با ۶.۹ هزار واحدی (معادل ۲.۱۳ درصد) در نقطه ۳۱۷.۰۶ هزار واحد ایستاد. پارسان، فارس، نوری، شپدیس و پارس جزو نمادهایی بودند که بیشترین افت شاخص کل بورس را به ثبت رساندند و البته با بیشترین کاهش ارزش بازار هم همراه بودند.

شاخص کل فرابورس هم با ۲۸۹.۷ واحد افت در نقطه ۱۶.۹ هزار واحد ایستاد. زاگرس، شگویا، صبا، ارفع و هرمز که با بیشترین کاهش ارزش بازار هم روبه رو بودند، بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل فرابورس داشتند.
فروشندگان بورس آمدند و فروختند

ارزش کل معاملات بازار سهام در روز سه شنبه ۵.۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شد که سهم ارزش معاملات خرد در بازار سهام به ۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید. البته نکته مثبت بازار در معاملات امروز، بالابودن ارزش معاملات خرد نسبت به سایر روزهاست که برخلاف انتظار تنها به کمک فروش بیشتر آمد.

تراز پول حقیقی ها هم منفی بود؛ بدین ترتیب حقیقی ها ۱۱۳۲.۸ میلیارد پول از بازار سهام خارج کردند و ۵۹ میلیارد تومان نیز وارد صندوق های با درآمد ثابت کردند. بیشترین خروجی پول حقیقی ها از نماد فولاد با ۱۴۹.۸ میلیارد تومان و فملی با ۱۰۸.۱ میلیارد تومان صورت می گیرد. نوری با ۵۱.۸ میلیارد تومان، وگردش با ۳۲.۹ میلیارد تومان و وبملت با ۳۲.۵ میلیاردتومان نیز شاهد بیشترین خروجی پول حقیقی ها از بازار سهام بود. ورودی پول حقیقی ها در معاملات امروز بازار سهام زیر ۱۲ میلیارد تومان بسیار ناچیز بود.

حقوقی ها هم امروز بیشترین موقعیت خرید را در نمادهای بانکی (وبصادر و وپارس)، فملی، رانفور و شپنا و بیشترین موقعیت فروش را در نماد خودرو ایجاد کردند.
فروش ها همچنان ۱۰ برابر خریدها در بورس و فرابورس

سرانه معاملاتی بازار سهام نیز به نفع فروشندگان بود؛ به طوریکه سرانه فروش ۲۵.۸ میلیون تومان در برابر سرانه خرید ۱۲.۵ میلیون تومان بود. تراز سرانه معاملات با رشد نسبت به روز قبل به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسید که به نفع فروشندگان به ثبت رسید و نشان داد بازار یکدست فروشنده بود.

ارزش صف های خرید از ۱۴۳.۶ میلیارد تومان به ۷۵.۶ میلیارد تومان رسید و ارزش صف های فروش از ۴۸۲.۴ میلیارد تومان به ۹۵۸.۲ میلیارد تومان رسید. تعداد نمادهای دارای صف فروش (۳۰۳ نماد) بیش از ۱۰ برابر تعداد نمادهای دارای صف خرید (۲۹ نماد) بود. شکاف میان ارزش و تعداد صف های فروش نسبت به صف های خرید امروز هم با همان نسبت بیش از ۱۰ برابر دنبال شد. دلار البته در نیم ساعت پایانی معاملات، این شکاف کمتر شد.

بیشترین نسبت حجم به شناوری برای نماد حآفرین با ۱۳.۴ درصد بود. ریل پرداز نوافرین با ۴.۷ درصد بازدهی منفی روبه رو شد.
تک سهمی که در بورس افت ۵ درصدی داشت

در معاملات بورس، خلنت با ۴.۲۸ درصد افزایش، بیشترین بازدهی را به ثبت رساند، همچنین ستران با افت ۵ درصدی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد. در معاملات امروز بورس بیشترین حجم معاملات برای خودرو، خساپا، فولاد، فملی، شتران، وبملت و فاذر بود.

این در حالی بود که برترین گروه های صنعت در بورس برای صنایع فلزات اساسی، فرآورده نفتی، خودرو، بانک ها و کانه های فلزی به ثبت رسید.

در فرابورس اما بیشترین افزایش قیمت برای فولای با ۴.۸۵ درصد بود. بیشترین کاهش قیمت در فرابورس هم برای زاگرس (بعد از بازگشایی) با ۱۰.۲۷ درصد بود. بیشترین حجم معاملات در فرابورس هم برای سه نماد تجلی، کرمان و حافرین بود.

حقیقی ها عقب کشیدند

 حقیقی ها عقب کشیدند

دنیای معدن: امروز 8 اسفند 1400معاملات بازار سهام تغیییر جهت داد اما نوسان ها زیر 0.4 درصد بود.

به گزارش دنیای معدن، بازار در وضعیتی برابر روز یکشنبه آغاز شد اما در پایان معاملات امروز بازار سهام، شاخص کل بورس با افت 3.5 هزار واحد (معادل 0.28 درصد) در نقطه 1279.2 میلیون واحد ایستاد.

همچنین شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش 1.2 هزار واحد (معادل 0.39 درصد) در نقطه 330.7 هزار واحد ایستاد.

فملی، فولاد، فخوز، شپدیس و تجارت جزو نمادهایی بودند که با بیشترین کاهش ارزش بازار، شاخص کل بورس را نزولی کرد. شاخص کل هم وزن فرابورس با افزایش 7.4 واحدی در نقطه 17.6 هزار واحد ایستاد.

وملل، آریا، صبا و پخش جزو نمادهایی بود که با بیشترین کاهش ارزش بازار هم نتوانسند مسیر مثبت شاخص کل فرابورس را تغییر دهند.

کاهش ارزش معاملات خُرد در بورس و فرابورس

ارزش کل معاملات بازار سهام 8.57 هزار میلیارد تومان برآورد شد. سهم معاملات خُرد سهام به 2.3 هزار میلیارد تومان رسید که معادل سهم 27 درصدی معاملات حقیقی ها از کل ارزش معاملات بود.

تراز پول حقیقی ها در بازار سهام منفی و در صندوق های با درآمد ثبات مثبت بود. حقیقی ها 98.1 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند و 28.6 میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت خارج کرد.

سرانه معامله حقیقی ها هم به نفع خریداران بود؛ سرانه خرید حقیقی ها 20.9 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ها 19.2 میلیون تومان بود. ارزش اولیه صف های خرید از 913.1 میلیارد تومان به 313.5 میلیارد تومان رسید.

ارزش صف های فروش هم از 96 میلیارد تومان به 109.2 میلیارد تومان رسید. تعداد نمادهای دارای صف فروش (117 نماد) نسبت به تعداد نمادهای دارای صف خرید (60 نماد) نزدیک دو برابر بود.

حقیقی ها از کدام سهم ها در بورس و فرابورس خارج شدند

بیشترین خروجی پول حقیقی ها هم برای نماد فزر با 26.4 میلیارد تومان، خودرو با 10.6 میلیارد تومان، افق با 8.5 میلیارد تومان، شتران با 7.1 میلیار دتومان و ومعادن با 6.4 میلیارد تومان بود.

بیشترین ورودی پول حقیقی ها هم برای نماد خلنت با 9.2 میلیارد تومان، فولاد با 8.4 میلیارد تومان و وکادو با 6.6 میلیارد تومان، نوری با 3.9 میلیارد تومان و مفاخر با 3.8 میلیارد تومان بود.

حقوقی ها همچنین در نمادهای وبملت، وپارس، وبصادر و وتجارت و فملی بیشترین موقعیت خرید و در نمادهای امین یکم فردا، کمند بیشترین موقعیت فروش را به ثبت رساندند.

بیشترین نسبت حجم به شناوری برای نماد مفاخر با 12.8 درصد بود. توسعه اطلاعات فناوری خوارزمی با بازدهی 4.99 درصد و صف خرید 973 هزار سهمی روبه رو بود.

کدام سهم ها در بورس و فرابورس سودده بودند

در بورس، بیشترین افزایش قیمت برای وآذر با 4.99 درصد بود. دتماد با 4.57 درصد، بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد. بیشترین حجم معاملات برای نمادهای خودرو، خساپا و وتجارت بود. برترین گروه های برتر برای صنایع خودرو، فلزات اساسی، شیمیایی، بانکها، فرآورده نفتی و سیمان بود.

در فرابورس، بیشترین افزایش قیمت برای نماد حسینا با 4.97 درصد بود. بیشترین کاهش قیمت هم برای نماد ثپردیس با 4.74 درصد بود. تجلی، کرمان و کارا نیز جزو نمادهایی بود که بیشترین حجم معاملات در فرابورس را به ثبت رساندند.

موقعیت‌های برابر در بورس و فرابورس

تمامی قرارداد های آتی سبد سهام دارای تاریخ سررسید می باشند و تاریخي است كه پس از آن، قرارداد آتي منقضي ميشود.

زمانی که سرمایه گذاران دارای موقعیت های قرارداد می باشند دو حالت به وجود می آِید :

1- بستن موقعیت خود از طریق اخذ موقعیت مقابل قرارداد با توجه به دلایلی از جمله تغییر پیش بینی های سرمایه گذار

2- موقعیت باز و اعمال قرارداد از طریق تسویه نقدی و یا فیزیکی

تسویه نقدی

در این نوع تسویه قیمت مبنای دارای پایه در زمان تسویه نقدی ملاک تسویه است .

اعمال تسویه نقدی منوط به موافقت هر دوطرف قرارداد یعنی خریدار و فروشنده می باشد .درصورتی که در مشخصات قرارداد امکان تسویه کسری از قرارداد به صورت نقدی وجود داشته باشد ، ممکن است مقداری از قرارداد مربوطه به صورت نقدی تسویه شود و مابقی آن تسویه فیزیکی خواهد شد.

مبلغی که به حساب مشتری منظور می شود اختلاف قیمت موجود در قرارداد و قیمت شاخص در روز تسویه نقدی بر اساس تعداد قرارداد است .در این نوع تسویه دارایی به صورت فیزیکی به پرتفوی مشتری (خریدار ) اضافه نخواهد شد و هم چنین از دارایی فروشنده نیز کسر نمی شود .

تسویه فیزیکی

تسویه فیزیکی برای فروشنده مستلزم وجود دارایی پایه در پرتفوی شخص می باشد. در صورتی که شخص فاقد دارایی مربوطه باشد تسویه به صورت نقدی انجام خواهد شد.انجام این نوع تسویه برای خریدار مستلزم تامین ارزش بازار قرارداد آتی به علاوه هزینه های تسویه نهایی است و در صورتی که خریدار وجه کافی را دارا نباشد تمامی مسئولیت با کارگزاری است. در این مدل تسویه دارایی مذکور از پرتفوی فروشنده کسر و به پرتفوی خریدار اضافه موقعیت‌های برابر در بورس و فرابورس می شود.

نوسان‌گیری روزانه، مانعی در مقابل کسب بازدهی مناسب از روند صعودی بورس

نوسان‌گیری روزانه، مانعی در مقابل کسب بازدهی مناسب از روند صعودی بورس

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: علاقه به نوسان‌گیری، معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری مستقیم معامله‌گران کم‌تجربه تبدیل به چالشی جدی در معاملات بورس شده است، این امر باعث شده تا عمده فعالان بازار از رشدهای بازار جا بمانند و بازدهی مناسبی را از روندهای صعودی شاخص بورس دریافت نکنند.

«نیما میرزایی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به وجود نوسان در معاملات این روزهای بازار سهام اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی فعالان حاضر در بازار سرمایه مبنی بر افت احتمالی دلار و نیز افزایش نرخ بهره منجر به ایجاد هیجان در معاملات بورس و تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران برای فروش های احساسی شد.

وی به تقویت وضعیت بنیادی گروه های پالایشی به عنوان یکی از ستون های اصلی و تاثیرگذار در معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: تغییر روند گروه پالایشی تحت تاثیر شکست سطح ۷۵ دلاری قیمت نفت برنت و خبر بسیار مهم درخصوص مبنای محاسبات نفت صادراتی توسط وزارت نفت ایجاد شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: پیگیری های ریاست سازمان بورس برای تشکیل میزهای تخصصی به منظور ایجاد شفافیت و نیز پیش بینی پذیر شدن سودآوری شرکت ها در صنعت پالایشگاهی بی تاثیر در بهبود روند سهام شرکت های پالایشی نبوده است.

وی تاکید کرد: رییس سازمان بورس اقدامات زیادی را در چند وقت گذشته برای چالش های قدیمی و بنیادی بازار در دستور کار قرار داد که اخیرا هم تلاش زیادی را در راستای حل موضوعات فرا سازمانی در زمینه قیمت گذاری دستوری و مخالفت با افزایش مخرب نرخ بهره انجام داده است.

ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس

میرزایی با اعتقاد بر اینکه ایجاد جامعه چند ده میلیونی سرمایه گذاران بورسی به عنوان امری مبارک برای اقتصاد تحریمی ایران محسوب می شود، گفت: در کنار این موضوع رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران کماکان بیش از حد انتظار بوده است و گاهی با تصمیمات هیجانی خود منجر به ایجاد روند غیرطبیعی در معاملات بازار سهام می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تاکنون اقدامات مثبتی توسط سازمان بورس به منظور هدایت سهامداران برای استفاده از روش های غیر مستقیم صورت گرفته است اما متقاعد کردن بخش زیادی از مردم برای ورود سرمایه های خود به این صندوق و روش های دیگر، اقدامی دشوار است و مسیری طولانی پیش روی نهایی شدن این امر وجود دارد.

وی آغاز فروش سهام عدالت را دیگر ریسک تهدیدکننده معاملات بورس عنوان کرد و افزود: عجله در فروش سهام عدالت می تواند منجر به ریزش هیجانی قیمت سهام شود، این در حالیست که طی چند وقت گذشته رییس سازمان بورس از برنامه ریزی های این سازمان برای به کار گرفتن روش جدید فروش سهام عدالت خبر داد که این موضوع می تواند زمینه ساز ایجاد امیدواری ها جهت عدم تاثیرپذیری بازار از آغاز فروش سهام عدالت باشد.

میرزایی اظهار داشت: در وضعیت فعلی معاملات بورس مسایلی مانند نوسانات نرخ بهره، موضوع قیمت گذاری دستوری و نیز احتمال افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع، جزو مسایل نگران کننده معاملات بازار هستند که با رفع آنها می توان شاهد کاهش نگرانی های ایجاد شده و نیز تاثیر مثبت بر روند بازار بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برخلاف تصور فعالان بازار سرمایه که معتقد به تاثیر منفی اجرایی شدن برجام به دلیل کاهش احتمالی نرخ دلار هستند، این اقدام در مجموع به ضرر بورس نیست و در نهایت کمکی برای جهش سود آوری شرکت ها خواهد بود.

راه‌های بهبود معاملات بورس

وی به راه‌های بهبود معاملات بورس اشاره کرد و افزود: تقویت و تثبیت روند صعودی معاملات بازار سرمایه نیازمند انجام اقدامات تاثیرگذار مانند پیگیری و به سرانجام رساندن برخی از تصمیم‌گیری‌ها در خصوص کاهش آرام نرخ بهره بین بانکی، کاهش مالیات صنایع بورسی در راستای طرح پیشنهادی رییس جمهوری و نیز جایگزینی فروش اموال دولتی بجای اوراق دولتی است که بهتر است هر چه زودتر با تعیین تکلیف وضعیت هر یک از آنها شاهد ایجاد ثبات در معاملات بازار باشیم.

میرزایی اظهار داشت: علاقه به معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری مستقیم معامله‌گران کم‌تجربه در بازار سهام تبدیل به چالشی جدی در معاملات بورس شده است، این امر باعث شد تا عمده فعالان بازار از رشدهای بازار جا بمانند و بازدهی مناسبی را از روندهای صعودی شاخص بورس دریافت نکنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: توصیه اکثر کارشناسان بازار به سهامداران، استفاده از صندوق های سهامی موفق بورسی است، چراکه بازدهی این صندوق ها در بلندمدت برای سرمایه گذاران صبور بیشتر از حد انتظارات است و می توانند از نوسان و اصلاح های غیرقابل پیش بینی بازار در امان باشند.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بازار بورس امروز (شنبه، سوم مهرماه) با ۳۵ هزار و ۶۵۲ واحد افزایش در جایگاه یک‌میلیون و ۴۲۲ هزار واحدی قرار گرفت.

موقعیت‌های برابر در بورس و فرابورس

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

menu

«ملی پلاس» مظهری از آینده شعب بانک هاست
بیست و هفتمین المپیاد ورزشی کارکنان بانک ملی ایران در مشهد افتتاح شد
بانک ملی ایران با ابزارهای متنوع آماده ارائه هرگونه خدمات مالی به طرح های عمرانی در مشهد است
رونمایی از محصولات جدید «تامین سرمایه تمدن» در کیش اینوکس 2022
خروج سهامداران از بورس
عمده سودآوری بیمه کوثر از محل سرمایه گذاری در بازار سهام است
برنامه‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در استان‌های کمتر برخوردار
ثبات قیمت انواع سکه و طلا در هفته گذشته
پیروزی ترامپ، بورس ایران را سرخ پوش کرد
بیمه رازی اولین شرکت ایرانی با رتبه اعتباری بین المللی
سهامداران، صورت های مالی موسسه کوثر را تصویب کردند
پیش بینی رشد 29 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 95
هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران بیمه تکمیلی می شوند
تغییر رییس بورس به مذاق سهامداران خوش آمد
سکان بورس راچه کسی تحویل گرفت
سود خالص 11.633 میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در سال 94
اقتصاد مقاومتی تنها راه درمان اقتصاد ایران است
شاخص ها هفته را سبز پوش آغاز کردند
بیمه کوثر و موسسه اعتباری کوثر به مشتریان یکدیگر خدمات می دهند
بانک شهر هیچ گونه وابستگی به شهرداری تهران ندارد
برای بانک شدن لازم باشد افزایش سرمایه می دهیم
اوراق رهنی؛ نقطه اتصال بازار پول و سرمایه برای تامین مالی
مدیرعامل فناپ: نگاه به اقتصاد مقاومتی یک نگاه ریاضت اقتصادی نیست
استعفا مدیرعامل بانک دی
وزیر اقتصاد با استعفای رییس کل بیمه مرکزی موافقت کرد
رییس کل بیمه مرکزی استعفا کرد
موسسه اعتباری کوثر محصولات سایپا را لیزینگی می فروشد
بانک صادرات سود سهام سال 94 را محقق کرد
ارتقای رسمی موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه با حضور وزرای ارشاد و علوم
سختی های زیادی در این دو سال و نیم کشیدم
جزییات موقعیت‌های برابر در بورس و فرابورس پرداخت وام 160، 120 و 80 میلیونی مسکن
تجربیات دوران تحریم را در پساتحریم حفظ می کنیم
بانک پاسارگاد واحد کارآفرین و اشتغالزای کشور معرفی شد
برخی از روسای شعب برای خودشیرینی نرخ ها را تغییر می دهند
شهرداری از بانک شهر بابت شعب الکترونیک، اجاره بها نمی گیرد
بیمه زندگی خاورمیانه مجوز عرضه سهام گرفت
تجلیل از مدیرعامل موسسه کوثر به عنوان رهبر کارآفرین اقتصادی و اجتماعی
به هیچ وجه تک سهم نخرید
اولین جشنواره برترین بیمه گذاران باشگاه مشتریان بیمه ما

 زورآزمایی خریداران و فروشندگان در بورس 24 اسفند

استراتژی خروج پول حقیقی ها از بازار سهام

in out refresh

print version

نقدینه - معاملات روز سه شنبه در شرایط ناپایدار در موقعیت برابر خریداران و فروشندگان دنبال می شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سناریوی مطرح بازار سهام در روز سه شنبه به تاثیر از شاخص های عملکردی، این است که معاملات در شرایط ناپایداری دنبال می شود. در روزهای پایانی سال، نوسان شاخص ها احتمالا محدود خواهد بود. با این وجود، در صورت موقعیت‌های برابر در بورس و فرابورس تداوم وضعیت فعلی، احتمالا معاملات روز سه شنبه دوباره در همان محدوده قبلی پیگیری شود.

استراتژی خروج پول حقیقی ها از بورس و فرابورس

شاخص کل بورس در کانال 1.3 میلیون واحد در حرکت است و در صورتی که خریداران و فروشندگان به محدوده زور آزمایی فعلی برسند، بازار تغییر زیادی نخواهد داشت. این در حالی است که شاخص هم وزن بورس تغییر قابل لمس تری داشته است. همسو با این تحولات، حقیقی ها نیز همچنان با تردید شکل گرفته در بازارها، استراتژی خروج پول ها از بازار سهام را در دستور کار دارند. حقیقی ها در دو روز گذشته بیشتر در موقعیت فروشنده قرار داشتند.

با این وصف در روزهای پایانی سال، طبیعی است که بازار در محدوده ای مشخص با فشارهایی از سمت عرضه روبه رو شود. خریداران هم در تلاشند با سیگنال گیری از رویدادهای سیاسی، مانع از کاهش بیشتر شاخص کل بورس موقعیت‌های برابر در بورس و فرابورس شوند.

نظرسنجی اقتصادنیوز: شاخص های بورس تغییر نمی کنند

تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز نشان می دهد، تغییرات شاخص های بورس در بازار سهام محدود و مشخص خواهد بود. به نظر می رسد برای روز سه شنبه خریداران نتوانند کاری از پیش ببرند و فروشندگان دوباره با زورآزمایی در برابر خریداران فشار را برای ممانعت از حرکت روبه جلوی شاخص ها آغاز کنند.

در پایان معاملات روز سه شنبه بورس و فرابورس نیز احتمالا بدون تغییر شاخص ها دنبال شود. با ارزیابی توان خریداران در برابر فروشندگان در شرایط ناپایدار، فعلا گزینه محتمل، تغییر محدود شاخص هاست. این در حالی است که برای روز چهارشنبه نیز، در صورت ارزیابی توان مشابه خریداران و فروشندگان، همین سناریو تکرار می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.