لزوم استفاده از راهکارهای نوین


اولویت‌ها: اولویت‌های شما چیست؟ جدول زمانی: اجرای استراتژی با چه سرعتی باید پیش برود. تأثیرات: استراتژی، چه تأثیری بر فعالیت‌های شما می‌گذارد. مشارکت: چه کسانی بایستی مشارکت داشته باشند و در چه زمانی. مخاطرات: مخاطراتی که مانع اجرای استراتژی هستند را شناسایی و آنها را کاهش دهید.

مدیریت استراتژیک سازمانی

( مدیریت استراتژیک سازمانی ) آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا بعضی از شرکت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تأسف‌بار تنزل یافته‌اند و چرا برخی از شرکت‌های کوچک و گمنام به یکباره به جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین‌الملل رسیده‌اند؟ آیا در این مورد فکر کرده‌اید که چرا برخی از مؤسسات، نوسان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می‌کنند و در مقابل برخی از سازمان‌ها طعم تلخ شکست را چشیده و از ادامه راه باز می‌مانند؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت پاسخ بسیاری از این گونه سئوالات را باید در مفاهیمی به نام «استراتژی» و «مدیریت استراتژیک» جستجو کرد. در این مقاله سعی شده است نگاهی گذرا بر مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمان‌ها داشته باشیم.

تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک سازمانی

تاکنون تعاریف مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی و مدیریت استراتژیک ارائه شده است. به تعبیر یکی از متخصصان مدیریت، این عبارات مانند « هنر» است که وقتی آنها را می‌بینیم تشخیص دادن آنها آسان است اما وقتی در پی تعریف کردن و توضیح دادن آنیم خیلی مشکل به نظر می‌رسد. با این حال در اینجا سعی شده است تا تعاریفی که جوهره کلیه مفاهیم را دارا باشد ارائه دهیم.

استراتژی

الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه‌ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:

 • چه اهدافی باید محقق گردد؟
 • روی کدام صنایع، بازارها و محصول‌ها باید تمرکز کرد؟
 • چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد؟

مدیریت استراتژیک سازمانی

تصمیمات و فعالیت‌های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های مؤثر، اجرا و کنترل نتایج آنهاست. بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیت‌های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها، لزوم استفاده از راهکارهای نوین اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت کنترل فعالیت‌های انجام شده را در برمی‌گیرد.

ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک سازمانی

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می‌شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمان‌های امروزی است. پایه‌های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت‌های رقیب، بازارها، قیمت‌ها، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، توزیع‌کنندگان، دولت‌ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین‌کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند «مدیریت استراتژیک» خواهد بود.

مزایای مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می‌شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای درآید که اعمال نفوذ نماید (نه اینکه تنها در برابر کنش‌ها، واکنش نشان دهد) و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد.
از نظر تاریخی، منفعت اصلی مدیریت استراتژیک سازمانی این بوده است که به سازمان کمک می‌کند از مجرای استفاده نمودن از روش منظم‌تر، معقول‌تر و منطقی‌تر راه‌ها یا گزینه‌های استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژی‌های بهتری را تدوین نماید. تردیدی نیست لزوم استفاده از راهکارهای نوین که این یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک است ولی نتیجه تحقیقات کنونی نشان می‌دهد که این فرایند می‌تواند در مدیریت استراتژیک نقش مهم‌تری ایفا کنند. مدیران و کارکنان از طریق درگیر شدن در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان می‌نمایند. یکی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می‌شود. یکی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیک سازمانی این است که موجب فرصتی می‌شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود. تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می‌شوند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت کنند، خلاقیت، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثر بخشی آنها افزایش خواهد یافت.

فرآیند مدیریت استراتژیک سازمانی

فرآیند مدیریت استراتژیک را می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد:

 1. تحلیل وضعیت
 2. تدوین استراتژی
 3. اجرای استراتژی
 4. ارزیابی استراتژی

تحلیل وضعیت

 • اهداف بلندمدت، مأموریت سازمان (علت وجودی و اینکه چه هستیم)، چشم انداز سازمان (چه می‌خواهیم باشیم)
 • تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت‌های سازمان
 • تجزیه و تحلیل محیط خارجی

تدوین استراتژی

در تدوین مدیریت استراتژیک سازمانی باید ابتدا مجموعه استراتژی‌های قابل استفاده را لیست کرده و سپس با استفاده از مدل‌های مختلفی که در بحث‌های مدیریت استراتژیک آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت که در مرحله اول آمده است استراتژی برتر را انتخاب می‌کنیم. در این مرحله باید مدیران میانی و حتی رده پائین سازمان را نیز مشارکت داد تا در آنها ایجاد انگیزش کند.

اجرای مدیریت استراتژیک سازمانی

برای اجرای استراتژی‌ها باید از ابزار زیر بهره گرفت:

 • ساختار سازمانی متناسب با استراتژی‌ها
 • هماهنگ‌سازی مهارت‌ها، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجرایی
 • ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان

اجرای موفقیت آمیز استراتژی به همکاری مدیران همه بخش‌ها و واحدهای وظیفه‌ای سازمان نیاز دارد.

ارزیابی مدیریت استراتژیک سازمانی

برای تعیین حدود دستیابی به هدف‌ها، استراتژی اجرا شده، باید مورد کنترل و نظارت قرار گیرد. ارزیابی استراتژی شامل سه فعالیت اصلی می‌شود:

 • بررسی مبانی اصلی استراتژی‌های شرکت
 • مقایسه نتیجه‌های مورد انتظار با نتیجه‌های واقعی
 • انجام دادن اقدامات اصلاحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با برنامه‌های پیش بینی شده مطابقت دارند.

اطلاعاتی که از فرایند ارزیابی استراتژی به دست می‌آید باید به گونه‌ای باشد که عملیات و اقدامات را تسهیل نماید و باید کسانی یا واحدهایی را معرفی نماید که نیاز به اصلاح دارند.

موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های مدیریت استراتژیک سازمانی

در این زمینه اولین مشکلات عبارتست از موانع ایجاد و توسعه روند مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها که این فرآیند را از بنیان و پای‌بست با مشکل مواجه می‌سازند. دلایل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمان‌ها تمایل چندانی به ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک از خود نشان ندهند که مهمترین آنها عبارتند از:

 • عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان
 • خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت سازمان
 • توجه مدیران به حفظ وضع موجود
 • درهم آمیختگی دشواری‌های مشترک مدیریت سطح بالا و دشواری‌های عملکرد روزانه
 • کامیابی‌های گذشته سازمان
 • اشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انجام گرفته است
 • نارسایی در کاربرد وظایف فوری

بررسی موانع اجرای برنامه‌های مدیریت استراتژیک سازمانی

یکی از پژوهشگران مدیریت استراتژیک، در مقاله‌ای تحت عنوان«هفت خطای مرگبار استراتژیک» به بیان خطاها و مشکلات رایج در زمینه اجرای استراتژی می‌پردازد:

 • خطای مرگبار شماره ۱- استراتژی ارزش اجرا ندارد

استراتژیی ارزش اجرا کردن را دارد که قدرت الهام‌دهی داشته باشد و به کارکنان کمک کند تا دریابند وظایفشان چگونه با استراتژی مرتبط می‌شود، به عنوان راهنمائی برای اولویت بندی تصمیمات بکار رود و در کارکنان برای تسهیل ارتباطات ایجاد بصیرت نماید.

 • خطای مرگبار شماره ۲- کارکنان در مورد اینکه استراتژی چگونه اجرا خواهد شد روشن نیستند

در این مورد تعدادی موضوع مهم هستند که باید در ابتدا مشخص شوند. این موضوعات عبارتند از:

اولویت‌ها: اولویت‌های شما چیست؟

جدول زمانی: اجرای استراتژی با چه سرعتی باید پیش برود.

تأثیرات: استراتژی، چه تأثیری بر فعالیت‌های شما می‌گذارد.

مشارکت: چه کسانی بایستی مشارکت داشته باشند و در چه زمانی.

مخاطرات: مخاطراتی که مانع اجرای استراتژی هستند را شناسایی و آنها را کاهش دهید.

 • خطای مرگبار شماره ۳- مشتریان و کارکنان، استراتژی‌ها را به طور کامل در نیافته‌اند

برنامه اجرای استراتژی باید شامل یک برنامه ارتباطات باشد که مشخص کند به چه افرادی و تا چه اندازه لزوم استفاده از راهکارهای نوین باید در مورد استراتژی توضیح داده شود.

 • خطای مرگبار شماره ۴ – مسئولیت اشخاص در زمینه اجرای تغییرات نامشخص است

کارکنان باید به منظور اجرای استراتژی کاملاً تفهیم شده و مسئولیت‌های خاص هر یک به آنان واگذار شود. هر چه تعداد افرادی که بطور مستقیم در فرایند لزوم استفاده از راهکارهای نوین اجرا مشارکت داده می‌شوند بیشتر باشد بهتر است.

 • خطای مرگبار ۵- مدیر عامل و مدیران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج می‌شوند

غالباً، سطح علاقه مدیران ارشد پس از تدوین استراتژی و توافق بر آن کاهش می‌یابد. اگر کارکنان احساس کنند که مدیریت ارشد کاملاً نسبت به استراتژی متعهد نیستند علاقه آنان نیز کاهش می‌یابد.

 • خطای مرگبار ۶- عدم تشخیص موانع

برنامه‌ها هیچگاه دقیقاً اجرا نمی‌شوند. سازمان‌ها در یک محیط پویا و متغیر فعالیت می‌کنند لذا حوادث پیش بینی نشده ممکن است در طول اجرا سر بر آورند. باید این موانع، تشخیص داده شوند و زمانی که این بحران‌ها و عدم اطمینان‌ها به وقوع می‌پیوندند، کارکنان باید برای ایجاد راه‌حل‌هایی خلاقانه در جهت غلبه بر این موانع تشویق شوند.

 • خطای مرگبار ۷- فراموش کردن کسب و کار

یک مخاطره دیگر عبارت است از این که تدوین و اجرای استراتژی تمام توجه مدیران ارشد را به خود جلب نماید و آنان فراموش کنند که کسب و کاری دارند که باید به اداره آن بپردازند.

منابع:

 • دیوید، فردآر، مدیریت استراتژیک، ترجمه:دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی
 • واکر،آوریل سی.، استراتژی بازاریابی، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی
 • سید صالحی، سید رضا، بررسی موانع بکارگیری مدیریت استراتژیک در شهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)
 • شکری، مصطفی، کنکاشی در شناخت مدیریت استراتژیک، نشریه مدیریت(انجمن مدیریت ایران)، شماره۵۳و،۵۴ آبان ۸۰
 • Dr. Richard W. Oliver, The Evolution of Business Strategy, Journal of Business Strategy, 2005

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات اینجا کلیک کنید.

مستندات

ضرورت استفاده از سیستم تدارکات داخلی

زمانی که خرید شکل سازمانی به خود می گیرد، افراد متفاوتی در زنجیره تامین کالا تصمیم گیر هستند و هر چه چرخه این مراحل به پیش می رود، اهمیت رد یا تایید در مراحل تصمیم گیری بیشتر می شد. تحلیل گران شرکت های نرم افزاری جهت پوشش همه جانبه فرآیند تامین کالا، دو چارچوب متفاوت تدارکات (تامین/خرید/سفارشات)داخلی و تدارکات (تامین/خرید/سفارشات)خارجی را از یکدیگر تفکیک نموده اند.

هدف سیستم تامین نگهداری سابقه خرید از مرحله درخواست تا تحویل کالا به درخواست کننده است، به گونه ای که اطلاعات مهم و اثرگذار بر روی کالا نگهداری شود. مهم ترین فرم هایی که در سیستم تامین داخلی تعیین کننده می باشند شامل درخواست خرید، ثبت سفارش خرید، فاکتور خرید، ثبت برگ ارسال، ثبت استعلام و دستور خرید، برگشت کالای نامنطبق می باشد.

مرحله ثبت درخواست خرید در هر شرکتی می تواند شکل متفاوتی به خود بگیرد و آغاز آن می تواند شارژ موجودی انبار(بر اساس نقطه حداقل موجودی با نقطه بهینه)، درخواست کالا، دستور تولید یا اینکه بدون مبنا باشد.

از زمانی که درخواست خرید اعلام می شود تا زمانی که مدیران متفاوت درخواست را تایید می کنند تاییدیه های متفاوتی در سازمان صادر می شود.

بعد از آنکه درخواست تاییدیه نهایی را اخذ نمود باید راجع به شیوه تامین آن تصمیم گیری شود. اینکه کالای مورد نظر دارای چند منبع (سورس) تامین می باشد یا اینکه نیاز به استعلام و یا مناقصه وجود دارد یا خیر، مبحثی است که در آغاز مرحله سفارش گذاری باید تعیین تکلیف گردد. هر تصمیمی که اتخاذ گردد باید نتیجه آن به واحد بازرگانی ابلاغ شود و واحد بازرگانی(خرید) بر اساس شیوه درخواست شده توسط مدیریت نسبت به تامین کالا اقدام می کند. بعد از تامین کالا، نیاز است کالای مورد نظر به درخواست دهنده تحویل شود. بر اساس شیوه کنترلی اتخاذ شده در هر سازمانی یا آن کالا مستقیما به فرد درخواست دهنده تحویل می شود. یا اینکه کالای تهیه شده ابتدا به انبار ارایه می شود، فرد درخواست دهنده کالا را انبار تحویل می گیرد.

محاسبه زمان پاسخگویی سازمان به درخواست تامین کالا، ارزیابی تامین کنندگان، نگهداری سوابق استعلام، محاسبه زمان کالا(سفارش) در راه و. از جمله مواردی است که توسط سیستم تامین پاسخ داده می شود.

راهکارهایی عملی برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی (علوم هفتم)

راهکارهایی عملی برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی یا برق جواب فعالیت صفحه ۷۶ کتاب علوم پایه هفتم است. در این مطلب ۶ راهکار عملی و ساده برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی را از جایگزینی لامپ‌های فلورسنت فشرده با لامپ رشته ای و بررسی لوازم خانگی برقی تا کاهش اتلاف انرژی از طریق سیم‌های انتقال برق با علم نوین بررسی شده است.

راهکارهایی عملی برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – با آگاهی از راهکارهایی عملی برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی می‌توان به سادگی در زندگی روزمره از اتلاف برق و هدر رفتن منابع طبیعی تجدید ناپذیر پیشگیری کرد. در فعالیت صفحه ۷۶ علوم هفتم آمده است:

بازده نیروگاه‌های سوخت فسیلی و هسته‌ای حدود 35 درصد است؛ یعنی این نیروگاه‌ها از هر 100 واحد انرژی ای که دریافت می‌کنند، تنها 35 واحد آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. با توجه به ضرورت استفاده بهینه از منابع انرژی به ویژه انرژی الکتریکی، راهکارهایی عملی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی در محلی که زندگی می‌کنید، پیشنهاد کنید.

در این مطلب به چند راهکار عملی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی (برق) می پردازیم.

راهکارهایی عملی برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی

صرفه‌جویی در مصرف برق یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای داشتن محیط زیست سالم‌تر و هوای پاکیزه‌تر است؛ زیرا یکی از رایج‌ترین روش های تولید برق استفاده از فیول است که سوختی است مایع حاصل از نفت و بسیار آلوده‌کننده. برای صرفه جویی در مصرف برق باید راهکارهای عملی و آسان آن را شناخت و به کار برد.

۱. به حداقل رساندن اتلاف انرژی در فرایند تولید و انتقال

با استفاده از علوم نوین می‌توان به کاهش اتلاف انرژی از طریق سیم‌های انتقال برق کمک کرد.

۲. خاموش کردن چراغ‌های اضافی:

هر زمان اتاقی را ترک کردید چراغ را خاموش کنید. همچنین از روشن کردن چراغ‌های اضافی خودداری کنید. در طول روز حتی الامکان از نور طبیعی خورشید استفاده کنید و استفاده از نور مصنوعی را کنار بگذارید.

صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی

صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی

۳. لامپ‌های معمولی (لامپ رشته ای یا حبابی) را با لامپ‌های فلورسنت فشرده (CFL) یا لامپ‌های ال‌ ای دی (LED) جایگزین کنید:

لامپ‌های رشته‌ ای ۹۸٪ از انرژی مصرفی را به صورت گرما هدر می‌دهند، در حالی که لامپ‌های CFL و LED، مصرف بهینه انرژی بهتری داشته و بیشتر عمر می‌کنند. لامپ‌های LED اگرچه گران‌تر از لامپ‌های فلورسنت فشرده هستند، اما طول عمر بیشتری دارند و حاوی جیوه هم نیستند.

۴. وسایل برقی را بررسی و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید؛

وسیله برقی که از آن استفاده نمی‌کنید را از برق بکشید. رایانه خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که مانیتور پس از دو سه دقیقه بیکار بودن خاموش شود. مانیتور پر مصرف‌ترین بخش رایانه شماست. استفاده از یک تصویر پس زمینه تاریک و محافظ (اسکرین سیور) تیره می‌تواند تا مقدار زیادی در مصرف برق صرفه جویی کند و چند کیلوگرم دی اکسید کربن کمتری را راهی اتمسفر زمین کند. لوله جاروبرقی را کنترل کنید تا گرفتگی نداشته و باعث هدر رفتن انرژی نگردد. از محافظ برق و سیم سیار استفاده کنید. درب یخچال را مدام باز و بسته نکنید و اجسام داغ درون آن قرار ندهید.

گاهی پرداخت هزینه تعمیر لوازم برقی، به شما در صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی کمک می‌کند و بسیار به صرفه‌تر است. همچنین اگر یخچال‌فریزر قدیمی، گاز، فر، ظرف‌شویی، لباس‌شویی یا خشک‌کن قدیمی دارید که پر مصرف هستند، بهتر است به فکر تعویض آن ها با وسایل برقی کم‌مصرف جدید باشید. در هنگام خرید وسایل برقی حتماً به برچسب مصرف انرژی که لزوم استفاده از راهکارهای نوین روی محصول نصب شده توجه کنید و سعی کنید محصولاتی با درجه مصرف A و B انتخاب کنید.

صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی

دقت به برچسب انرژی برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی

۵. بین وسایل گرما زا و سرمازا فاصله مناسب را حفظ کنید

به عنوان مثال از قراردادن یخچال و اجاق گاز در کنار یکدیگر خودداری کنید.

۶. جایگزینی منابع انرژی

در صورت امکان به جای برق از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و انرژی خورشیدی استفاده کنید. درصد زیادی از انرژی الکتریکی یا برق تولیدی، از طریق سوخت‌های فسیلی که تجدید ناپذیر هستند و منابع آنها محدود است تهیه می‌شوند.

در پایان پیشنهاد می‌کنیم برای حفاظت از منابع انرژی چه باید کرد؟ را نیز در ستاره بخوانید.

ثبت‌نام رژیم گروهی با تخفیف ویژه

براساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی رژیم گروهی بهترین راه‌حل برای حفظ انگیزه‌ی افراد طی رژیم و رسیدن به وزن دلخواه در مدت کوتاهه. رژیم گروهی رو می‌تونی از برنافیت با ضمانت بازگشت وجه دریافت کنی و تا 2 هفته بعد از رژیم به هر دلیلی می‌تونی پولت رو پس بگیری.

پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

هفته دولت، یادآور شهادت مظلومانه دو دولتمرد انقلابی، شهید رجائی و شهید باهنر است

در تاریخ هر ملت، فراز و نشیب‌های تلخ و شیرینی وجود دارد که تعیین‌کننده سرنوشت و سازنده فرهنگ آن ملت است.

گزارش

گفتگو

تنور داغ

شنیده شده

  فردین حکیمی ، مدیر کل محیط زیست استان با تصمیمی عجیب از *البرز* رفت. شنیده‌ها حاکی از آن است که سعید زرندی امروز به عنوان استاندار البرز در هیئت. نرخ شکر در بازار با افزایش بیش از بیست درصد رو به رو شده است. جانشین انتظامی استان از توقیف کامیون حامل 6 هزار و 448 عدد انواع مواد غذایی. یک منبع آگاه در خصوص خبری که از خودکشی یکی از اعضای شورای شهر چهارباغ منتشر شده.

حوادث

جالب و خواندنی

اخبار پیامکی

دو خطی

  شهدا نماد ایثار، شجاعت، ولایت مداری و از خودگذشتگی هستند که به ما درس آزادگی. رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج گفت: متاسفانه سرانه برخورداری کرج از شبکه. رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه سازمان قطاری شهری کرج دوباره فعال شده است،. اولین تصفیه خانه محلی کرج به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج. قائم مقام شهردار کرج، لازمه موفقیت در اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را.
  نتایج شمارش آرا پنجمین دوره انتخابات هیات رئیسه روابط عمومی دستگاه های اجرایی. شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چهارباغ با حضور در سطح شهر، از بلوار شهید. مامورين حفاظت محيط زيست شهرستان طالقان با همكاري نيروي انتظامي شهرستان حين گشت. با تلاش مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرج و با همکاری نیروی انتظامی 4. تیم البرز شهرجدید مهستان در مسابقات فستیوال فوتبال ۱۳ سال شهرستان ساوجبلاغ فصل.

مردم و مسئولین

نظرسنجی

  مسئولین محترم؛مجتمع روغن سازی ایرانول به این عظمت بزرگی چرانمیتونه کارگرهای بی بضاعتی که. گزارش شهروند خبرنگاران ما حاکی از وفور جانوران موذی در سطح منطقه ۳ کرج است. گزارش شهروند خبرنگارمان حاکی از خشک شدن برخی از درختان منطقه ۹ شهرداری کرج است. روند نظارت و برخورد با تخلفات صنفی حوزه نان مورد رضایت شهروندان البرز نیست. کاشت درخت در بازار خودروی کیانمهر کرج تا پانزدهم اسفندماه سال جاری انجام می‌شود.

آیا از طراحی جدید سایت رضایت دارید؟

حقوق شهروندی

پیوندها

  نتیجه انتشار گزارش نخاله های دپو شده در بام تپه مرادآب را پیگیری کردیم. گزارش شهروند خبرنگار ما حاکی بی برقی خانه های مسکونی روستای شلمزار ساوجبلاغ است. شهروند خبرنگار ما از چادرخوابی یک خانواده در محمودآباد کرج خبر داد. گزارش شهروند خبرنگار ما حاکی از تغییر مسیر رودخانه به‌صورت غیرقانونی در آسارا است. گزارش شهروند خبرنگار ما حاکی از سدمعبر خودروهای میوه فروشی در بلوار‌های منطقه ۵ کرج است.

لزوم استفاده از مدیران بومی در کرج

لزوم استفاده از مدیران بومی در کرج

سپیدار آنلاین: معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری کرج با تاکید بر لزوم استفاده از مدیران بومی در شهر گفت: در این زمینه مدیریت صحیح نیازمند برنامه ریزی دقیق است.
محمدرضا رضاپور در مراسم تودیع و معارفه جانشین این معاونت با عرض تسلیت فرا رسیدن ماه محرم، ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری کرج دارای مدیران توانمند و متخصص در حوزه های مختلف از جمله برنامه ریزی است که باید از توان این افراد به صورت ویژه بهره برداری شود. وی با اشاره به پتانسیل موجود در کلانشهر کرج افزود: شاهد هستیم که نیروهای مختصص و توانمند مدیریت شهری در سایر حوزه های این کلانشهر و استان البرز مشغول به فعالیت و خدمت به مردم هستند. این مسئول عنوان کرد: باید در جابه جایی مدیران و مسئولان از افراد بومی و باسابقه این شهر استفاده کرد و تجربیات آنها را در حوزه های مختلف الگو قرار داد. رضاپور به جوان بودن حوزه برنامه ریزی و توسعه اشاره کرد و گفت: این حوزه دارای بخشهای انفورماتیک، آموزش و پژوهش است که این سه محور از کلیدی ترین بخشهای یک سازمان به شمار می روند. معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری کرج یادآور شد: باید توانمندی های این حوزه برای سایر مسئولان تبیین شود چون در جامعه هم اکنون کمتر کار و اقدامی بدون اینترنت و دنیای مجازی انجام می شود. وی اظهار داشت: در حال حاضر با روشهای سنتی نمی توان کلانشهری به نام کرج را اداره کرد که در این زمینه باید با به کارگیری نیروهای توانمند و متخصص به سمت استفاده از رویکردها و راهکارهای نوین پیش رفت. این مسئول با اشاره به تاثیر مسائل اقتصادی و سیاسی بر شهر افزود: مدیریت این مهم نیازمند برنامه ریزی دقیق است که این معاونت در شهرداری وظیفه مذکور را انجام می دهد. رضاپور اظهار داشت: در واقع بدون داشتن برنامه ریزی نمی توان امور را پیشبرد و به اهداف متعالی دست یافت. لازم به ذکر است که در پایان این مراسم از زحمات علی دقیقان تشکر و آرش یگانی به سمت قائم مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کرج معارفه شد.

مقالات

23

سیلاب؛ موهبت الهی یا بلای طبیعی
سیل، پدیده‌ی کاملاً طبیعی است که با روند تکامل طبیعت رابطه‌ی ناگسستی دارد. این رفتار طبیعی، قبل و بعد از خلقت بشر سبب ایجاد بهترین و حاصل‌خیزترین زمین‌های زراعتی شده است. سیلاب سبب تغذیه‌ی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شود. فعالیت‌های توسعه‌ای بشر، از جمله دست‌کاری در طبیعت سبب شده است تا این پدیده به عنوان بلای کشنده و ویران‌گر عرض اندام کند. بدیهی است در صورت غصب حریم رودخانه و ساخت‌وساز در مسیل‌ها (سیل‌برها) بدون در نظر داشت این پدیده‌ی طبیعی، باید انتظار مقابله و مجادله با آن‌را داشت. پیروز این مقابله و ستیز به میزان نیرو و قوت طرفین بر می‌گردد، اگر رودخانه جریان عادی خود را داشته باشد، بشر به نوعی آب را کنترل می‌تواند؛ اما با افزایش نزولات جوی، بارنده‌گی‌ها و ذوب یخچال‌ها، سیلاب عظیمی شکل می‌گیرد و این بشر است که باید تاوان و خسارات غیرقابل جبران را پرداخت کند. بنابراین، این امر را باید غفلت تلقی کرد نه بلای طبیعی.

سیلاب شهری و دلایل وقوع آن
رشد سرسام‌آور جمعیت و به طبع آن افزایش و توسعه‌ی شهرها، موجب تغییر کاربری اراضی از حالت سازگار به حالت غیرسازگار شده است. ساخت‌وساز بی‌باکانه در سطح شهرها، سطوح کانکریتی غیرقابل نفوذ پشت بام ساختمان‌ها، سطوح جاده‌ها و پیاده‌روها، پارکینگ و امثال این‌ها، به‌ویژه در سطح شهرها، به عنوان مانع در برابر نفوذ و تغذیه‌ی آب باران به داخل خاک عمل می‌کند و سبب می‌شود که حداکثر میزان بارنده‌گی‌ها به رواناب تبدیل شود و نهایتاً بعد از تجمع رواناب سرگردان در سطح معابر و خیابان‌ها، حجم عظیمی از آب، سیلاب به وجود می‌آید.
عموماً سیلاب‌های شهری به دنبال بارش شدید باران در سطوح کم‌نفوذ شهری، به وجود می‌آید. این سیلاب‌ها اغلباً به صورت آب‌گرفته‌گی سطح معابر، خیابان‌ها و منازل، به‌ویژه در مناطق پست یا پایین‌افتاده‌ی شهر ظاهر می‌شود که در نوع خود در بسیاری از موارد می‌تواند کشنده و ویران‌گر باشد. در شکل آتی تأثیر افزایش سطوح نفوذناپذیر بر میزان رواناب، در چهار مرحله مشخص شده است. در مرحله‌ی اول، پوشش طبیعی زمین (بدون سطوح نفوذناپذیر) رواناب حاصل از بارنده‌گی، ۱۰ درصد است و مابقی آب، صرف تغذیه‌ی آب‌های زیرزمینی (نفوذ)، تبخیر و تعرق می‌شود. در مراحل بعدی با ایجاد سطوح نفوذناپذیر یا ساخت‌و‌ساز کانکریتی، رواناب به میزان خیلی زیاد افزایش و لزوم استفاده از راهکارهای نوین مقدار نفوذ آب به زمین به صورت قابل توجهی کاهش می‌یابد. در نتیجه مناطقی که دارای گسترده‌گی زیاد و اما اراضی آب‌جذبان و نفوذپذیر کم باشد، مستعد به بروز سیلاب‌های شهری است.

2

شهرهای ناسازگار با سیلاب
در چندین دهه‌ی اخیر، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی به خصوص در پایتخت و بزرگ‌شهرهای کشور، سبب شده است که شهرها با سرعت زیاد بدون در نظرداشت ماسترپلان‌های شهری و عدم رعایت معیارهای ساختمانی توسعه یابد. سیستم کانالیزاسیون شهری بدون در نظرداشت میزان رواناب حاصل از بارنده‌گی در سطوح غیرقابل نفود، طوری ایجاد شده است که قابلیت عبوردهی جریان رواناب حاصل از بارنده‌گی‌های شدید و موسمی را ندارد. فضای سبز، علف‌زارها،‌ اراضی آب‌جذبان و پوشش گیاهی روز به روز جای خود را به ساختمان‌های کانکریتی و غیرقابل نفوذ می‌دهد. مسیل‌ها و حریم‌های رودخانه غصب شده و در آن منازل مسکونی، اداری و مجتمع‌های تجارتی ساخته شده است. موارد متذکره سبب شده است که همه‌ساله سیلاب‌های شهری، ‌شهرهای کشور از جمله کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، چاریکار و جوزجان را متضرر سازد. اکثر وقایع سیلاب در این شهرها سبب بروز تلفات و صدمات بلند انسانی نیز شده است. سیلاب شهری با کانال‌های سرپوشیده و زمین‌های نفوذناپذیر و کاربری اراضی متنوع، رفتار هیدرولوژیکی و هیدرولیکی کاملاً متفاوتی نسبت به حوضه‌های طبیعی از خود بروز می‌دهد. این پدیده پیامدهای جبران‌ناپذیر و چشم‌انداز نامطلوبی را در سطح شهر ایجاد می‌کند. سیستم‌های جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی ناشی از بارنده‌گی از اجزای مهم برنامه‌ریزی و عمران مناطق شهری است و هر گونه سهل‌انگاری در طراحی صحیح آن‌ها می‌تواند برای جوامع بشری مشکل‌آفرین باشد. برقراری نظم و ایجاد محیط امن برای شهروندان مستلزم برنامه‌ریزی جامع، طراحی و مدیریت سیستم‌های دفع آب‌های سطحی می‌باشد که می‌تواند تنها در قالب روش‌های کارآمد و با استفاده از مدل‌های محاسبه و کنترل رواناب‌های شهری تحقق یابد.
با سیل باید هم‌زیستی کرد
به صورت کلی افزایش تغییرات اقلیمی، رشد روز افزون شهرنشینی و صنعت، انکشاف شهرها بدون در نظرداشت طبیعت، از جمله‌ی دلایل عمده‌ی بروز سیلاب‌های کنونی است. امروزه دنیا برای مدیریت این پدیده، دیگر از واژه‌ی مقابله،‌ ستیز و مهار استفاده نمی‌کند، چرا که نمی‌توان با یک پدیده‌ی طبیعی که جزئی از طبیعت است، مقابله کرد. سهم سیل در طبیعت نباید به باد فراموشی سپرده شود. در برابر آن نباید سد شد، طبیعت را نباید بی‌باکانه و خودخواهانه تغییر داد. پیامدها و اثرات سیل در این سرزمین هیچ پایانی ندارد، مگر با هم‌زیستی، سازگاری و مدیریت.
مدیریت نوین سیلاب شهری
هدف از مدیریت نوین سیلاب شهری، سازگاری با این پدیده است. کشورهای مختلف زمان زیادی را صرف مقابله و مجادله با این پدیده کردند؛ اما این استراتژی چنان قناعت‌بخش نبوده است. بنابراین از راه‌حل‌های پایدار و سازگار استفاده کردند که در ادامه به سه نوع آن به صورت خلاصه اشاره می‌شود:

ایجاد شهر اسفنجی: این مفهوم در چین بسیار مشهور شده است. میزان سیلاب شهری در سال‌های اخیر در این کشور بیش از دو برابر شده است. یک شهر اسفنجی، شهری است که می‌تواند آب را به روش طبیعی، با استفاده از یک روی‌کرد اکولوژیکی ذخیره و در موارد کاربردی تخلیه کند. بنابراین یک شهر اسفنجی به جای این‌که آب باران را هدر دهد و حتا این‌که سبب بروز چالش در آن شود، از آن برای رفع نیازها و تغذیه‌ی آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کند. موارد استفاده‌ی این آب می‌تواند شامل آبیاری باغ‌ها، چمن‌های شهری و تغذیه‌ی مجدد سفره‌های آب زیرزمینی (Aquifers) باشد.

222

بام‌های سبز: بام‌های سبز (سقف‌هایی که با پوشش گیاهی پوشیده شده است) از نظر ماهیت، آب باران را جذب و به کاهش سیل کمک می‌کند. این نوع روش در سراسر اروپا بسیار محبوب شده است. مزایای این طرح می‌تواند شامل استفاده از آب باران و کاهش رواناب شود. در کنار این‌ها، بام‌های سبز برای حفظ محیط زیست سهم ارزنده‌ای دارد و از طرف دیگر اثر باران اسیدی را خنثا می‌کند و آلوده‌گی نیتروژن را در آب باران از بین می‌برد.

22

مخزن تعدیل سیلاب: در مدیریت کنترل سیلاب شهری، با توجه به بروز مشکلات ناشی از آب‌گرفته‌گی معابر ناشی از وقوع سیلاب، به منظور کاهش رواناب، از مخازن تأخیری با هدف تعدیل سیلاب در مناطق شهری استفاده می‌شود و به عنوان یکی از راهکارهای موثر در جهت کاهش جریان (دبی) سیلاب شهری شناخته شده است. این مخازن دارای ابعاد متفاوت و متناسب با ابعاد کانال‌ها و جریان سیلاب با دوره‌ی بازگشت مشخص می‌باشد.
به این ترتیب در نظرگیری مسیل‌ها، تقویت سیستم هشداردهی قبلی سیل و سایر روش‌ها، از جمله‌ی راه‌حل‌های برجسته و پرکاربرد جهت کاهش رواناب و یا جریان سیلاب در سطح جهان است که از آن به عنوان روی‌کرد نوین در مدیریت سیلاب یاد می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.